Meer+inzicht+in+de+potentie+van+percelen
Kennispartners BioScope
© Archief

Meer inzicht in de potentie van percelen

De nieuwe Prestatiekaart van BioScope helpt je als teler om preciezer te kijken naar de opbrengst van een perceel en de verschillen daarin.

Telers die kaarten van BioScope gebruiken als basis voor hun precisielandbouw kunnen met de Prestatiekaart zien waar de betere en mindere plekken in de opbrengst van hun perceel zitten. In één oogopslag overzie je de prestatie van het perceel. Volgens Jeroen Verschoore van BioScope is er met deze kaart al veel te ontdekken en te sturen in de teelt. ‘De Prestatiekaart kijkt naar het hele vorige seizoen’, zegt Verschoore. ‘Op plaatsen waar de productie gemiddeld is, stellen we de prestatie van het gewas op 100. Een deel van het perceel zit daaronder en een deel erboven. Het is dan de bedoeling na te gaan wat er aan de hand is op de plekken die het beter en slechter doen.’

Verschoore zegt dat telers allereerst moeten bedenken of ze de oorzaak van de verschillen op de kaart weten. ‘Soms gaat het om een menselijke fout, zoals een zaaifout of een spuitfout. Soms is het een gevolg van het weer. Er kan een deel van het gewas verzopen of juist verdroogd zijn. Is het iets anders, dan moet de teler het gaan zoeken in de bodem of in een ziekte of in de kwaliteit van uitgangsmateriaal.

Meer jaren

Startpunt van de nu beschikbare Prestatiekaart is het afgelopen jaar. Er worden vervolgens steeds meer jaren aan toegevoegd. ‘Het voordeel als telers gaan werken met prestatiecijfers van meerdere jaren, is dat dan structurele van eenmalige effecten onderscheiden kunnen worden. Zo worden de consistente verschillen steeds duidelijker’, zegt Verschoore over de verdere ontwikkeling van de Prestatiekaart. ‘De prestatiekaart en de BioScope Bodemzonekaart geven samen een heel waardevol beeld voor de teler.’

Door verschillen in andere jaren en gewassen te zien, is het ook mogelijk te leren over de oorzaak van die verschillen. Verschoore geeft als voorbeeld een slechte plek in een graanperceel. Als de aardappelen op diezelfde plek achterblijven, sluit dat aaltjesproblemen grotendeels uit. Graan is immers gevoelig voor andere plagen dan aardappelen.

Bewijs

Effecten van menselijk handelen worden dankzij de Prestatiekaart nog duidelijker. Bijvoorbeeld het bekijken van Prestatiekaarten van percelen waar een gasleiding doorgetrokken is, blijkt dat de schade door het graven met zware machines soms behoorlijk groot is en jaren zichtbaar blijft. De opbrengst kan rondom de leiding tientallen procenten lager liggen als gevolg van verdichting en verstoring in de bodem. De Prestatiekaart laat de achterblijvende gewasgroei zien als brede, rode baan. Bij andere Prestatiekaarten zag de teler verschillende banen door het perceel lopen. Na analyse bleek dat de mest die gebruikt was verschilde. De achtergebleven banen hadden dunnere drijfmest gehad dan de betere. Individueel of samen met studieclubgenoten kunnen telers de Prestatiekaart gebruiken om voorafgaand aan het seizoen de teelt te bespreken en te plannen.

Door het seizoen heen

Als het seizoen op gang komt kan de teler de groei van het gewas gaan volgen met nieuwe opnames van BioScope. De nieuwe satelliet- en dronebeelden volgen de ontwikkeling van de biomassa van het groeiende gewas en de opname van stikstof. Daarbij wordt het belangrijk om de afwijkingen te signaleren ten opzichte van wat met de Bodemkaart en de Prestatiekaart te verwachten leek.

App FieldScout maakt smartfarming makkelijk voor iedereen
BioScope introduceert de nieuwe app FieldScout waarmee makkelijk de groei van gewassen op uw smartphone gevolgd kan worden. De app helpt akkerbouwers, veehouders, bollentelers en vollegrondstuinders met hun dagelijks werk. Percelen bouwland en grasland zijn nu makkelijk te scouten met de kaarten in de hand, zoals de gratis Prestatiekaart. Daarnaast zijn vele andere actuele gewasmonitoringskaarten gebaseerd op satelliet- en dronebeelden te downloaden. Zo kunt u heel eenvoudig uw gewassen nauwlettend volgen en bijsturen waar nodig.

Meer weten? bioscop.nl/fieldscout

 

BioScope

Meer controle, meer opbrengst BioScope combineert satelliet- en dronebeelden met gewasdata en analyses van landbouwpercelen. De kaarten worden direct... Lees verder

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.