HWodka+onderzoekt+routeplanning+voor+veldrobot
Nieuws
© Abemec

HWodka onderzoekt routeplanning voor veldrobot

Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (HWodka), waarin akkerbouwers samenwerken, kijkt naar de mogelijkheden van routeplanning bij robotisering van veldwerkzaamheden. HWodka komt in het kader van het POP3-project 'Robotisering voor het ontlasten van de bodem' in aanmerking voor subsidie.

Bij het project gaat het om de ontwikkeling van de veldrobot Robotiller voor zaai- en pootbedbereiding. De Robotiller is een onderdeel van een meeromvattend plan voor duurzaam bodembeheer. Het samenwerkingsverband wordt ondersteund door Cosun Beet Company, CZAV en Nedato.

Eén aspect van robotisering van veldwerkzaamheden is routeplanning, dat wil zeggen het ontwerp van de route die een autonoom voertuig zoals de Robotiller moet volgen. Voor het ontwerpen van een routeplan is het handig om te beschikken over een werkpadenplan: een overzicht van alle paden (werkgangen) op een perceel waar een bepaalde bewerking moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de zaaibedbereiding.

Gaos

Het werkpadenplan kan met Gaos worden ontworpen. Gaos verdeelt op een slimme manier een brutoperceel in een rompakker, kopakkers, teeltvrije zones en eventueel akkerranden. De rompakker en de kopakkers vormen samen het te bewerken nettoperceel. Daarnaast voorziet Gaos het nettoperceel van een werkpadenplan.

In het project 'Robotiller' werkt HWodKa samen met Gonzalo Rodriques Mir, een Argentijnse electronics engineer, gespecialiseerd in softwareontwikkeling voor robots en precisielandbouw en eigenaar van Mobotsoft. Mobotsoft heeft een app ontwikkeld waarmee een routeplan voor een veldrobot kan worden gemaakt.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.