Vantage+Agrometius%3A+precisielandbouw+is+simpel+en+winstgevend
Nieuws
© Vantage Agrometius

Vantage Agrometius: precisielandbouw is simpel en winstgevend

Precisielandbouw is makkelijk. Ook is het winstgevend. Het bespaart kosten en/of verhoogt de opbrengst. De verschillen binnen een perceel kun je kosteloos bekijken en zo is te zien dat je geld laat liggen. Dat zegt Jan Nammen Jukema, productmanager software van Vantage Agrometius.

Precisielandbouw is eenvoudig? Die precisietechnieken kampen toch al jaren met allerlei praktische problemen? Hoe zet je bijvoorbeeld data om naar een taakkaart? Hoe kun je verschillende machines van meerdere merken taken laten uitvoeren? Het is allemaal geen plug-and-play en dat maakt de techniek in praktijk niet makkelijk.

Vantage Agrometius heeft ruim twee jaar geleden taakkaart.nl geïntroduceerd. Het merkonafhankelijke platform voor boeren en loonwerkers op het gebied van precisielandbouw heeft sindsdien ruim tienduizend taakkaarten gecreëerd. 'Ik ken geen enkel ander platform met die aantallen in ons werkgebied', zegt Rob Baken, salesmanager Benelux van Vantage Agrometius.

Eenvoudig platform

'Een aantal jaren geleden waren er vaak dure complexe pakketten op de markt. Onze ambitie was een eenvoudig platform voor een vloot met gemengde machines om zo het gebruik van precisielandbouw laagdrempelig te maken', licht Baken toe. Dit is gelukt, blijkt uit meerdere testen. Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) concludeert met een test dat eenvoud ervoor zorgt dat taakkaart.nl wint.

Een teler wil eenvoud, instappen met lage kosten, een beter perceel en gewas en uiteindelijk rendement

Jeroen Straver, productmanager sensoren bij Vantage Agrometius

Bij precisielandbouw gaat het om het beheren, bewerken, analyseren en delen van data. Bij taakkaart.nl gaat het om ruim 4.500 unieke gebruikers, ruim 25.000 hectare gescand met een Veris-bodemscan en er zijn meer dan tienduizend taakkaarten gemaakt voor plaatsspecifiek doseren. 'In de praktijk gaat het vaak mis. Wij ondersteunen de boeren, zodat ze leren wennen aan de nieuwe techniek', legt Baken uit.

Twee mogelijkheden

Precisielandbouw biedt de teler de mogelijkheid om in te spelen op variaties binnen een perceel. Daarbij zijn twee mogelijkheden: de variaties binnen een perceel wegnemen, bijvoorbeeld pH of organische stof, of anticiperen op de variaties en zo zorgen voor een egaler gewas. Precisielandbouw zorgt voor een efficiëntere inzet van middelen, verlaagt de milieubelasting en verbetert het rendement.

Jeroen Straver, productmanager sensoren bij Vantage Agrometius, geeft aan dat het bij variaties gaat om bodem, klimaat, gewas en opbrengst. 'Daarvoor zijn allemaal sensoren, maar waar moet je mee beginnen? Heb je de hele cyclus nodig? Hoe zet je data om in waardevolle informatie? Veel vragen waar telers mee leven. Een teler wil eenvoud, instappen met lage kosten, een beter perceel en gewas en uiteindelijk rendement.'

Drie stappen

Volgens Straver kan dat in drie stappen: 1. het verschil inzichtelijk maken en vastleggen, bijvoorbeeld met een satellietkaart en een opbrengstkaart, 2. de oorzaak bekijken met een bodemscan en een taakkaart en 3. variabel toepassen voor een plaatsspecifieke aanpak. Dat kan bijvoorbeeld bij variabel kunstmest strooien of variabel poten van aardappelen.

'Uit opbrengstkaarten blijkt dat de opbrengst bij aardappelen binnen een perceel soms varieert van 30 tot 60 ton per hectare. Met die verschillen moet je wat doen, anders laat je geld liggen. Je moet de variatie in groeipotentie binnen een perceel optimaal benutten. Dichter poten bij meer potentie en ruimer poten bij minder potentie. Variabel poten kan tot 7 procent meeropbrengst opleveren', zegt Straver.

Data delen

Productmanager Jan Nammen Jukema van Vantage Agrometius constateert dat telers steeds meer data van percelen verzamelen en er meer behoefte is om deze data te delen met loonwerkers, adviseurs en afnemers. 'Daardoor kun je in de keten de data beter benutten en managen. Precisielandbouw wordt daardoor steeds volwassener.'

In de praktijk kan dat de nodige problemen opleveren, merkt Jukema. Als voorbeeld noemt hij losse rapporten, kaarten op papier die je moet digitaliseren, verschillende portals van merken en aanbieders, opbrengstmeting van verschillende merken en data die moeilijk met elkaar zijn te vergelijken. Het levert hectiek op en daar zitten telers en loonwerkers in drukke perioden niet op te wachten.

Plaatsspecifiek doseren

Jukema komt met een voorbeeld: een willekeurig middelgroot loonbedrijf met 150 klanten en 850 percelen. Tien voertuigen hebben gps, enkele machines hebben opbrengstmeting en meerdere machines zijn voorbereid om plaatsspecifiek te doseren. Het gaat om minimaal vier verschillende merken voertuigen en meer dan zes verschillende merken werktuigen op het bedrijf, elk merk met zijn eigen platform.

'De loonwerker moet iedere medewerker op elke machine kunnen zetten. Dat is best een uitdaging bij 850 percelen. De loonwerker moet de data eenvoudig, foutloos, efficiënt en duidelijk kunnen delen met de klant. Tegelijk wil de loonwerker de investering in precisielandbouw terugverdienen. Dat kan met taakkaart.nl', zegt Jukema.

CropVision nieuwe update binnen taakkaart.nl
Ongeveer elk half jaar is er bij taakkaart.nl sprake van een update. CropVision is sinds kort een nieuwe mogelijkheid binnen taakkaart.nl. Telers kunnen de bouwplannen ophalen van CropVision naar taakkaart.nl. De boer kan de teeltregistratie van CropVision naar taakkaart.nl halen en wanneer gewenst deze doorsturen naar de loonwerker. De loonwerker kan deze data gebruiken bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De loonwerker kan vervolgens via taakkaart.nl de data van de machines doorsturen naar de klant. Bijvoorbeeld data van de Veris-bodemscan of data van een rooimachine met opbrengstmeting. Het werken met taakkaarten wordt zo een onderdeel van de bedrijfsvoering. Binnenkort zijn ook de gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op te halen in taakkaart.nl. Er zijn meer vernieuwingen: onder andere apps voor satellietbeelden, perceelsbeheer en sensordata.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.