3D%2Dcamera+en+software+meten+conditie+koeien
Nieuws
© DeLaval

3D-camera en software meten conditie koeien

Een 3D-camera houdt de melkkoeien bij het onderzoeksinstituut Schothorst Feed Research in Lelystad in de gaten. Die meet de bodyconditiescore (BCS) van de 230 hoogproductieve koeien.

Tot nu toe werd die score bepaald door te kijken en te voelen aan de koeien. Een tijdrovende klus, die eens in de drie weken werd uitgevoerd. 'Dit gaf een aardig beeld, maar we wilden dit vaker en objectiever. Dat konden we alleen door te automatiseren', zegt onderzoeker Ingmar Thomassen.

Schothorst Feed Research vond een oplossing in het BCS-systeem van melkmachinefabrikant DeLaval. Dit systeem moest eerst passend worden gemaakt voor een melkstal, want normaal gesproken wordt dit toegepast bij automatische melksystemen.

Score koppelen aan data

Elke koe die terugkomt van de melkstal, wordt eerst gewogen. Vervolgens loopt ze onder een 3D-camera door. Die maakt een foto van de rugzijde van de koe. De foto wordt geanalyseerd door DeLaval-software, waarna de bodyconditiescore wordt gekoppeld aan de melkproductie, het gewicht en de voergegevens van die dag.

'Door de datastroom te vergroten en te koppelen aan de productiedata, kunnen we veel meer zeggen over wat er daadwerkelijk met de koe gebeurt', constateert Thomassen.

'In samenwerking met DeLaval is er in de afgelopen twee jaar een vergelijking gemaakt tussen de handmatige scores en de scores met de BCS-camera. De objectiviteit van de scores is groter geworden en de tijdsinvestering van de medewerkers in de stal juist kleiner.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.