Greenport+West%2DHolland+presenteert+%27Digitaliseringsvisie+Glastuinbouw%27
Nieuws
© Wageningen UR

Greenport West-Holland presenteert 'Digitaliseringsvisie Glastuinbouw'

Greenport West-Holland wijst erop dat tuinbouwondernemers zich bewust moeten zijn van het belang van digitalisering en dat ze zich moeten bezinnen op hun toekomstige rol. Met het uitbrengen van de 'Digitaliseringsvisie Glastuinbouw' wordt onder meer geprobeerd dit bewustzijn te creëren.

Door de digitale transformatie zullen nieuwe verdienmodellen ontstaan en kunnen ketenverhoudingen binnen het glastuinbouwcluster flink veranderen, stelt de greenport, die de 'Digitaliseringsvisie Glastuinbouw' vandaag heeft gepresenteerd. Samen met ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, en mede gefinancierd door de provincie Zuid-Holland, is deze tot stand gekomen.

Daarnaast zou het regionale tuinbouwcluster meer energie moeten steken in het digitaliseren van groene kennis, luidt de aanbeveling. De visie moet inzicht geven in de richting van de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologieën en automatiseringen en eventueel mogelijkheden voor het tuinbouwcluster om daarop te sturen.

In de 'Digitaliseringsvisie Glastuinbouw' worden drie niveaus van digitalisering onderscheiden. Het betreft:
1. het omzetten van informatie van een fysiek formaat naar een digitaal formaat;
2. het inzetten van digitale informatie om bedrijfsprocessen in te richten;
3. een fundamentele verandering van onder meer verdienmodellen, ketenprocessen en benodigde vaardigheden.

Ontwikkelingen te verwachten

Op gebied van het tweede en derde niveau zijn volgens Greenport West-Holland nog ontwikkelingen te verwachten. Voorbeeld daarvan is de autonome teelt of de autonome kas. Belangrijke randvoorwaarde hiervoor is dat de kennis van teeltdeskundigen moet worden vertaald in computermodellen.

Greenport West-Holland en InnovationQuarter zien de 'Digitaliseringsvisie Glastuinbouw' als startpunt voor diverse nieuwe projecten in de glastuinbouw. De organisaties denken dan onder meer aan onderwerpen als cyberveiligheid en of investering in verdere ontwikkeling van personeel op het gebied van digitalisering en automatisering.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.