Familie+Lubbersen+uit+Holten+positief+over+automatisch+voeren
Nieuws
© Ruben Meijerink

Familie Lubbersen uit Holten positief over automatisch voeren

Voor de familie Lubbersen uit het Overijsselse Holten heeft de overstap naar automatisch voeren positief uitgepakt. De pens-pH van de koeien is stabieler en de dieren doen het in alle opzichten beter. 'Constant en regelmatig voeren: de koeien blijven de robots bezoeken', zegt melkveehouder Wim Lubbersen.

De eigen tijdsplanning en de voerbehoefte van de koeien op een dag kwamen niet altijd overeen, waardoor de koeien soms te veel of te weinig voer beschikbaar hadden. 'Sinds de komst van de Vector-voerrobot van Lely in 2015 weten we dat er altijd vers voer ligt van constante kwaliteit. Restvoer is er praktisch niet meer en iedere hap voer is hetzelfde. Dat ritme geeft rust voor de koeien en voor ons', zegt Lubbersen.

'Er ligt er nooit te veel of te weinig voer bij het voerhek, 24 uur per dag. Dit komt door de voerhoogtesensor op de robot die de hoogte van het voer meet. Hierdoor is minder voerhek per koe nodig en krijgen dieren lager in rang ook vers voer', vult zijn zoon Kevin Lubbersen aan.

Bedrijf van buurman

Wim en Els Lubbersen en hun zonen Kevin en Twan, die beiden nog een baan buitenshuis hebben, runnen samen het melkveebedrijf. Onlangs namen ze het bedrijf van de buurman over waardoor ze een locatie erbij hebben met nu in totaal rond de 100 hectare grond in gebruik.

De melkproductiestijging overtrof onze verwachtingen

Wim Lubbersen, melkveehouder in Holten

De vierde melkrobot is onlangs geïnstalleerd. Met 220 koeien en bijbehorend jongvee is het bedrijf weer in balans. In de vrijloopstal voor de oudere koeien liggen de koeien rustig bij elkaar op de 70 centimeter compostbedding van houtsnippers. In de aangrenzende ligboxenstal lopen de eerste-, tweede- en derdekalfskoeien.

Langere levensduur

De inzet op een langere levensduur van de koeien was de reden voor de familie Lubbersen om in 2011 voor een vrijloopstal te kiezen. Dat de koeien langer op het bedrijf blijven, is nog niet direct terug te zien in de cijfers, want door het fosfaatrechtensysteem nam de familie voornamelijk afscheid van de oudere koeien.

Toch ziet Wim Lubbersen wel degelijk vooruitgang. 'De koeien kunnen veel meer hun natuurlijke gedrag vertonen in de vrijloopstal. Klauwproblemen hebben ze niet meer en voetbaden zijn verleden tijd', constateert hij.

Vaste mest

Een ander voordeel vinden de melkveehouders dat de vaste mest uit de stal veel organische stof bevat dat een welkome aanvulling op het bouwland is.

Hun verwachte melkproductiestijging van 40.000 kilo door de Lely Vector bleek te voorzichtig, want dit bleek op 100.000 kilo uit te komen. Wim Lubbersen: 'Natuurlijk hebben we meer zaken gefinetuned, maar dit overtrof onze verwachtingen. We melken nu gemiddeld 11.000 kilo per koe en dat was 9.500 kilo. Ook de gehalten in de melk stegen mee.'

In de voerkeuken staan drie verschillende graskuilen, mais, gehamerd stro, krachtvoermeel en mineralen opgesteld.

5 liter water

Twee tot drie keer per week wordt de keuken aangevuld. In de warme zomermaanden is dat om de dag. Per koe wordt 5 liter water per dag toegevoegd in de voerrobot. 'Zo komen krachtvoer en ruwvoer aan elkaar vast te zitten. Een echt stamppotje dus, waardoor selectie wordt voorkomen', verklaart Kevin Lubbersen.

De koeien krijgen een 'stamppotje'.
De koeien krijgen een 'stamppotje'. © Ruben Meijerink

De overstap naar automatisch voeren op het ouderlijk bedrijf bracht Kevin Lubbersen tot zijn huidige baan als vertegenwoordiger bij Lely Center Zuidwolde. 'Uit eigen ervaring weet ik nu dat het echt veel voordelen biedt. Melkveehouders hikken vaak tegen de investering aan. Dat is begrijpelijk, want een investering tussen de 135.000 tot 150.000 euro gemiddeld is natuurlijk fors. Toch zou het goed kunnen zijn om dit bedrag over meerdere jaren te spreiden en te kijken naar de totale jaarkosten en opbrengsten', zegt hij.

'Wij betalen 5.000 euro voor het onderhoud en service. Ook arbeidsbesparing is een voordeel en met vullen van de keuken ben je flexibeler wat betreft tijdplanning.'

Geen vloercoating

Het argument dat boeren veel aanpassingen in de stal moeten doen om de voerrobot te installeren, veegt Wim Lubbersen al snel van tafel. 'De Vector is makkelijk inpasbaar. Een grote verbouwing en investering zijn absoluut niet nodig. Wij hebben geen vloercoating aangebracht in de voerkeuken, maar achteraf hadden we dat wel moeten doen. ID Agro levert nu zelfs kant-en-klare voerkeukens die je eenvoudig en vaak zonder vergunning op je erf kunt plaatsen', zet hij uiteen.

Ook de afstand tot de kuilen is een aandachtspunt op het Holtense bedrijf. Ook al vullen de melkveehouders de voerkeuken twee tot drie keer per week bij, de relatief grote afstand is niet even praktisch.

Volgens Wim Lubbersen verbruikt de voerrobot ongeveer 30 kilowattuur per dag. ‘Dat komt op zo'n 3 euro per dag. Met een traditionele voermengwagen ben je een veelvoud aan brandstofkosten kwijt. Daar kun je geen trekker voor starten', rekent de melkveehouder voor.

Kevin (links) en Wim Lubbersen.
Kevin (links) en Wim Lubbersen. © Ruben Meijerink

Bakje met schroeven en draadjes
De voerrobot van Lely heeft drie jaar geleden een update ondergaan. De mengkuip was van staal en is nu van rvs waardoor deze langer meegaat. Ook de vijzel in de bak is nu van rvs voor een langere levensduur. Bij de familie Lubbersen in Holten zijn drie magneten onderaan de kuip bevestigd om schadelijke metalen voorwerpen uit het voer houden. Kevin Lubbersen demonstreert de vangst van enkele maanden: een bakje met tientallen schroeven, spijkers en ijzeren draadjes. 'Omdat het voer in kleine gedeeltes wordt verspreid, blijven kleine metalen sneller hangen aan de magneten. Met een voermengwagen is de kans groter dat ze in het voer terechtkomen, met alle gevolgen van dien.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.