Onderzoek+naar+insectenteelt+op+pluimveemest+en+slachtproducten
Nieuws
© Pixabay

Onderzoek naar insectenteelt op pluimveemest en slachtproducten

Wageningen University & Research is een onderzoek begonnen om te kijken of pluimveemest, voedselreststromen en slachtbijproducten een goede voedingsbron zijn voor de insectenteelt. Daarbij is het ook de vraag wat de risico's hiervan zijn voor de voedselveiligheid.

Bij dit onderzoek wordt gekeken of wettelijk verboden organische reststromen als substraat voor de insectenkweek mogelijk zijn. Mest, voedselreststromen en slachtbijproducten kunnen een vorm van nutriƫnten vormen voor de kweek. Hierdoor worden deze producten omgezet in hoogwaardige voedingsproducten voor dierlijke en menselijke consumptie.

De onderzoekers willen bekijken of de huisvlieg, de zwarte soldaatvlieg en de meelworm veilig kunnen worden ingezet voor voedsel en diervoeder. Ook is er oog voor de technische haalbaarheid van deze toepassing. Het onderzoek, dat loopt tot en met 2024, moet een procedure opleveren die nodig is voor de wettelijke toelating van deze reststromen voor deze insectenkweek.

Kringlooplandbouw

In het realisatieplan 'Op weg met nieuw perspectief' van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat dat insecten in de toekomst een nieuwe eiwitbron kunnen zijn voor diervoeder. Deze eiwitbron groeit gemakkelijk op reststromen die voor mens en dier ongeschikt zijn.

Het ministerie heeft de ambitie om de belemmeringen via de wet- en regelgeving weg te nemen. Die wetgeving richt zich op het gebruik van mest en afval en de regelgeving rond TSE-prionen. Deze prionen zijn gelieerd aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Ook speelt de regelgeving rond het houden en voederen van insecten en het toepassen van insectenproducten.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.