Precisielandbouw+staat+centraal+in+Proeftuin+van+Pallandtpolder
Nieuws
© NPPL

Precisielandbouw staat centraal in Proeftuin van Pallandtpolder

Akkerbouwer Remco Wesdorp en melkveehouder Huibert Groeneveld uit het Zuid-Hollandse Sommelsdijk nemen deel aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Vorig jaar hebben ze de eerste stappen gezet in de Proeftuin van Pallandtpolder.

De 70 hectare van de Proeftuin van Pallandtpolder ligt in het Zuid-Hollandse Middelharnis. Samen met student Martijn Groenendijk richten Wesdorp en Groeneveld zich op een duurzame invulling van deze poldergrond. De keuze viel voor strokenteelt en kringlooplandbouw. De grond is eigendom van gemeente Goeree-Overflakkee.

De ondernemers kozen voor een extensief bouwplan met een 1-op-6-rotatie. Er werden zowel traditionele akkerbouwgewassen – aardappelen, uien, tarwe, kidneybonen en witlof – als veevoergewassen geteeld. Bij dit laatste ging het om grasklaver, mais en veldbonen.

Brede stoken

Ook gingen de ondernemers aan de slag met strokenteelt. Deze werkwijze moet bijdragen aan een hogere biodiversiteit, een weerbaarder gewas en een lagere ziektedruk. Op 80 procent van het areaal werd afgelopen jaar in stroken geteeld. Elke strook was 30 tot 39 meter breed. Met zulke brede stroken zijn reguliere landbouwmachines in te zetten.

Om extra natuurlijke vijanden aan te trekken, richtten Wesdorp en Groeneveld 12 procent van het areaal in met natuur. Zo legden ze akkerranden aan tussen de diverse teeltstroken. Daarnaast legden ze een vogel- en een flora-akker aan. Ook deden de ondernemers ervaring op met bankerfields met phacelia in uien en met Oost-Indische kers in aardappelen.

Met de geschetste aanpak willen Wesdorp en Groeneveld de inzet van insecticiden binnen drie jaar met 90 procent terugbrengen. Daarnaast moet het fungicidengebruik omlaag en willen ze op termijn geen kunstmest meer inzetten. Organisch bemesten in combinatie met de inzet van biostimulanten moet dan voldoende zijn.

Regulier schema

Het afgelopen jaar werd nog geen grote winst behaald op de genoemde punten. De ondernemers hielden daarom vorig jaar het reguliere schema aan wat betreft ziektebestrijding. Hoewel 2021 dus voornamelijk werd benut om het project in de steigers te zetten, zijn toch al eerste positieve resultaten te melden. Zo zijn de ondernemers enthousiast over het werken met teeltstroken. Dit vergt minder meerwerk dan verwacht.

Ook lijkt het principe van kringlooplandbouw effect te sorteren. Groeneveld boekte flinke winst door de geteelde veevoergewassen te verwerken in het rantsoen voor zijn koeien. Dit jaar willen de ondernemers met bokashi, gemaakt van bermmaaisel uit de regio, nog een stap verdergaan met kringlooplandbouw.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.