Melkveehouders+testen+voeradditief+Bovaer
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Melkveehouders testen voeradditief Bovaer

Tweehonderd melkveebedrijven gaan proefdraaien met het voeradditief Bovaer van DSM. Daarmee zou de methaanuitstoot van koeien met gemiddeld 30 procent verlaagd kunnen worden.

De deelnemende boeren zijn aangesloten bij FrieslandCampina. Doel van de proef is om praktijkervaring op te doen met Bovaer. De Europese Unie keurde het middel afgelopen februari goed voor gebruik, waarop FrieslandCampina DSM en Agrifirm besloten te starten met een pilot. Agrifirm zal het voeradditief aan de deelnemende melkveehouderijen leveren.

Tijdens de pilot zullen deze het gedurende zes maanden aan hun dieren voeren. Daarnaast is er met andere voerleveranciers contact over het vervolg. Bovaer is een voeradditief voor koeien en andere herkauwers. DSM heeft het additief in tien jaar tijd bedacht en ontwikkeld. Koeien krijgen ongeveer een kwart theelepel per koe, per dag in het voer Het middel is inmiddels ook goedgekeurd voor gebruik in Braziliƫ en Chili.

Duurzaam voedselsysteem

'Met innovaties als deze bouwen melkveehouders voort op de duurzaamheidsverbeteringen door de jaren heen en dragen ze bij aan een duurzaam voedselsysteem', meldt FrieslandCampina. Het proefproject zal in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomsten wordt het gebruik van Bovaer vanaf 2023 mogelijk opgeschaald.

FrieslandCampina wil in 2030 samen met de leden-melkveehouders een 33 procent lagere broeikasgasuitstoot op het boerenerf realiseren. Hiertoe werkt de zuivelcoƶperatie aan diverse oplossingen, zoals het opwekken van duurzame energie op de boerderij, het gebruik van gegarandeerd ontbossingsvrije soja in het veevoer en nu dus ook het verminderen van methaanuitstoot van koeien door middel van Bovaer.

CO2-footprint

Eerdere proeven met Bovaer op de Dairy Campus in Leeuwarden lieten een methaanreductie van gemiddeld 30 procent enterische emissies per kilo melk zien. Dat leidt tot een verkleining van de CO2-footprint met ongeveer 10 procent. 'Uiteindelijk willen we dat al onze zuivel netto klimaatneutraal wordt', zegt Hein Schumacher, algemeen directeur van FrieslandCampina.

'Dat gaat niet van de ene op de andere dag, maar we zetten er wel op in. Naast oplossingen als het gebruik van groene energie, bij voorkeur opgewekt door onze leden, is reductie van de broeikasgasuitstoot van koeien een van de routes naar ons klimaatdoel. Dat vraagt om veel innoveren en testen. Dat gaan we nu ook doen met Bovaer. Dat is echt een vernieuwend veevoeradditief van DSM dat de methaanuitstoot van koeien significant vermindert.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.