Utrecht+trekt+900%2E000+euro+uit+voor+innovatieve+projecten
Nieuws
© Dirk Hol

Utrecht trekt 900.000 euro uit voor innovatieve projecten

Provincie Utrecht stelt 900.000 euro beschikbaar aan agrarisch ondernemers en andere ketenpartijen voor het vergroten van verduurzaming en toekomstbestendigheid van de landbouw. De subsidie is beschikbaar voor nieuwe samenwerkingsverbanden die gezamenlijk een plan willen opstellen. Ook kan het gaan om de uitvoering van een innovatief project door een al bestaand samenwerkingsverband.

Met de subsidieregeling 'Samenwerking voor duurzame waardeketens' wil provincie Utrecht nieuwe verdienmodellen voor agrarisch ondernemers vinden en ervoor zorgen dat de keten van boer tot consument korter en duurzamer wordt.

Provincie Utrecht vindt het belangrijk dat de landbouwsector zich inspant om het voedsel sneller van de boer naar de consument te krijgen, zegt landbouwgedeputeerde Mirjam Sterk (CDA). 'Wij realiseren ons uiteraard ook dat daar financiële middelen voor nodig zijn. Met deze subsidie komen wij hier graag in tegemoet en stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe ideeën.'

Minimaal 50.000 euro

De omvang van de subsidie is minimaal 50.000 euro en maximaal 300.000 euro. Het subsidiepercentage ligt tussen de 40 en 100 procent van de kosten van het plan, afhankelijk van het soort kosten.

De regeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Provincie Utrecht stelt 450.000 euro ter beschikking. Dit wordt aangevuld door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling met hetzelfde bedrag.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.