Student+zoekt+akkerbouwers+voor+enqu%C3%AAte+over+datasystemen
Nieuws
© Universiteit Utrecht

Student zoekt akkerbouwers voor enquête over datasystemen

Clemens Jongen, rechten- en economiestudent aan de Universiteit Utrecht, zoekt akkerbouwers voor een enquête over datasystemen. Hij wil weten wat hun doel is voor het gebruik van data en of ze bij voorkeur kiezen voor een open of gesloten datasysteem.

Vanwaar het onderzoek naar datagebruik?

'Volgens mij zijn er veel vragen over datagebruik in de landbouw en daar wil ik als onderdeel van mijn studie meer helderheid over krijgen. Via een stage heb ik contact met een leverancier van software voor teeltregistratie. Daarbij merkte ik dat veel externe partijen geïnteresseerd zijn in data van landbouwers.'

Wat gaat u de akkerbouwers vragen?

'Allereerst wat hun motivatie is om voor een bepaald datasysteem te kiezen. Is dat de functionaliteit of de prijs of de controle over de toegang tot hun data? Daarbij wil ik dwarsverbanden leggen tussen het vertrouwen dat de akkerbouwers hebben in de overheid, in certificeerders en in hun afnemers.'

Kunt u dat uitleggen?

'Ik ben benieuwd of ondernemers bereid zijn hun gegevens beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld de overheid om beter beleid te maken of aan leveranciers om betere producten op de markt te brengen. Ook wil ik achterhalen hoeveel ze willen betalen voor een registratieprogramma en wat de meerprijs mag zijn voor een gesloten datasysteem.'

Wat verwacht u van het onderzoek?

'Mijn hypothese is dat boeren de functionaliteit en prijs van hun registratieprogramma belangrijker vinden dan de toegang van derden tot hun data. Aan de andere kant verwacht ik wel een verband tussen het vertrouwen in externe partijen en de zorg over wat met de bedrijfsgegevens gebeurt. Er is daarbij onduidelijkheid over welke mate controle over data een rol speelt bij het kiezen van producten. Ik hoop met anonieme scores per individuele deelnemer aan de enquête te kunnen vastleggen waar de behoefte ligt als het gaat om datagebruik.'

Hoeveel akkerbouwers moeten meewerken aan de enquête?

'Voor een betrouwbaar onderzoek heb ik minimaal 150 akkerbouwers nodig. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts vijf tot tien minuten.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.