Innovatie+plantaardige+sectoren+versneld+door+Kennisdeal
Nieuws
© Kennisdeal

Innovatie plantaardige sectoren versneld door Kennisdeal

De Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente is deze week in het Flevolandse Lelystad gelanceerd. Dat gebeurde tijdens de Future Farming & Food Experience 2022.

Bedoeling van de Kennisdeal is dat het bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en verschillende kennispartijen samenwerken om innovatie in de plantaardige sector te versnellen. Dat moet gebeuren door kennis gestructureerd aan te bieden en door samen met ondernemers kennis te ontwikkelen.

Partners van Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente zijn Aeres, BO Akkerbouw, Boerderij van de Toekomst, CIV Groen, CoE Groen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente, Talentoogst en Vollegrondsgroente.net. BO Akkerbouw is coördinator van deze Kennisdeal.

Grote veranderopgaven

Miriam van Bree van CIV Groen gaf deze week het startsein voor de Kennisdeal door alle negen partners een tuinschep te overhandigen. 'Dat onderstreept dat we het heft in eigen hand nemen en actief aan de slag gaan. De akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt staan namelijk voor grote veranderopgaven.'

De omslag naar een duurzamere manier van telen van voedsel vraagt om een systeeminnovatie, stelt Van Bree. 'Een centrale rol is weggelegd voor ondernemers en werknemers, van nu en van de toekomst. Hun ondernemerschap en vakmanschap willen we verder ontwikkelen.'

De Kennisdeal trapte op 31 mei meteen de eerste actie af met een oproep om een profielkuil te graven. Niet alleen wetenschappers kunnen onderzoek doen, ook boeren en burgers kunnen dat, luidt de boodschap. Van Bree legt uit dat boeren en burgers met een volkstuin gevraagd worden kuilen te graven met één rechte zijde.

Inzicht in bodemstructuur

'Zo kunnen zij goed zien wat de structuur is en de doordringbaarheid van de bodem en waar gaatjes van wormen zitten. We vragen boeren en burgers een foto te mailen naar agro@civ-groen.nl. Landelijk krijgen we op deze manier inzicht in de bodemkwaliteit en -structuur.'

Dit gezamenlijke onderzoek wordt volgens Van Bree citizen science of burgeronderzoek genoemd. De foto's worden verzameld op de website van Groen Kennisnet waar ook alle informatie over deze actie is te vinden.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.