EU%2DRekenkamer%3A+meer+big+data+gebruiken+bij+landbouwbeleid
Nieuws
© Dirk Hol

EU-Rekenkamer: meer big data gebruiken bij landbouwbeleid

De landbouwafdeling van de Europese Commissie maakt veel te weinig gebruik van big data en geautomatiseerde computergegevens bij het opstellen en beoordelen van landbouwbeleid. Dat stelt de Europese Rekenkamer. Gevolg is dat Brussel daardoor belangrijke gegevens mist die nodig zijn voor een goed onderbouwd landbouwbeleid.

Volgens de EU-rekeningencontroleurs worden in verscheidene EU-lidstaten verschillende criteria gehanteerd en meetgegevens opgeslagen. Daardoor moet de landbouwafdeling in Brussel veel gegevens handmatig in spreadsheets verwerken. Op sommige onderdelen, zoals bij plattelandsontwikkeling en het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, worden gegevens niet verzameld of zijn ze niet toegankelijk.

De controleurs erkenden dat de Europese Commissie uitblinkt in het gebruik van (Excel)spreadsheets, maar de commissie zou ook moeten uitblinken in bigdatatechnieken. Wereldwijd maken organisaties steeds meer gebruik van big data, maar de Europese Commissie laat de mogelijkheden van geavanceerde data-analyses grotendeels onbenut.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Dit betekent dat de Europese Commissie niet over voldoende bewijs beschikt om de behoeften en impact van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) volledig te kunnen beoordelen. Daardoor kunnen ook niet voldoende onderbouwde voorspellingen worden opgesteld. Met het GLB is jaarlijks meer dan 400 miljard euro gemoeid.

'Data zijn het brood en boter van gefundeerde beleidsvorming en big data worden ook de gouden standaard in de landbouw', zegt Joƫlle Elvinger van de Europese Rekenkamer. 'We leven in het jaar 2022 en enorme hoeveelheden gegevens zijn onze realiteit. Kennis is macht. Maar zonder data is er geen kennis.'

Handmatig verwerken

Het auditteam heeft vooral gekeken hoe het directoraat-generaal Landbouw van de Europese Commissie de afgelopen jaren de beschikbare gegevens heeft gebruikt voor beleidsanalyses. De medewerkers verwerken handmatig gegevens uit 115 rapporten in een Exceltabel om de informatie uit de EU-lidstaten te analyseren.

'Het is in 2022 niet genoeg om alleen uit te blinken in Excel', zeiden de auditors dinsdag tijdens een persconferentie. Ze benadrukten dat het nodig is om data-analyse en landbouw 'geschikt te maken voor het digitale tijdperk'.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.