Melkveehouders+gezocht+voor+pilot+met+circulair+stalsysteem
Nieuws
© Johan Wissink

Melkveehouders gezocht voor pilot met circulair stalsysteem

Melkveehouders die de stikstofuitstoot, het stalklimaat en de mestbenutting op hun bedrijf willen aanpakken, kunnen meedoen aan een pilot van FrieslandCampina, Lely en Rabobank. Zij gaan een samenwerking aan voor het plaatsen van 96 Lely Spheres, verspreid over alle Nederlandse provincies.

De Lely Sphere is een circulair stalsysteem dat vaste mest en urine van elkaar scheidt. De mestgassen onder de vloer worden afgevangen en omgezet naar een stikstofvervanger waardoor minder kunstmest nodig is. De gescheiden dikke en dunne fracties zijn daarbij efficiënter in te zetten voor precisiebemesting op het land. Zo wordt de mineralenkringloop meer sluitend en neemt het gebruik van kunstmest af.

Recente rapporten tonen aan dat met de Lely Sphere de uitstoot van ammoniak tot maximaal 70 procent wordt gereduceerd in de stal. De Lely Sphere is in 2021 officieel erkend en opgenomen op de lijst van de Regeling ammoniak en veehouderij.


Melkveehouders die mee willen draaien in de pilot kunnen het beste minimaal 120 melkkoeien hebben. Dan werkt de Lely Sphere volgens de leverancier het beste. De samenwerkende partners verwachten dat na de zomer de eerste Lely Spheres geplaatst kunnen worden geplaatst. Begin volgend jaar worden de resultaten van de pilot geëvalueerd om vervolgstappen te bespreken.

Drastische stikstofreductie

FrieslandCampina, Rabobank en Lely willen met deze samenwerking de investering in een Lely Sphere toegankelijk maken voor melkveehouders. Zij hopen dat na deze pilot het concept breder wordt toegepast in de sector, zodat een drastische stikstofreductie in melkveehouderij mogelijk wordt.

Voor de investering in het systeem biedt Rabobank gunstige leningsvoorwaarden. FrieslandCampina geeft leden-melkveehouders een vergoeding en Lely biedt korting op de installatie. Melkveehouders die geen lid zijn van FrieslandCampina en geen Rabobank-klant zijn, kunnen wel korting krijgen van Lely. Die boeren moeten dan wel met hun eigen melkafnemer of bank onderhandelen over de voorwaarden.

Innovatie

Daarnaast hopen de samenwerkingspartners dat dit initiatief ook de regionale en landelijke overheid zal aanzetten tot initiatieven om duurzame landbouw via innovatie te stimuleren en daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

Martine Boon, adjunct-directeur Food & Agri bij Rabobank: 'Innovatie is belangrijk voor boeren, om te verduurzamen en om te kunnen blijven boeren. Dit initiatief vormt naast een mooie samenwerking ook een van de oplossingen voor de huidige stikstofproblematiek. Rabobank levert daar graag een bijdrage aan, in dit geval met behulp van een rentekorting en een aflossingsvrije periode voor de boer. Zo hebben zij meer financiële ruimte om verder te verduurzamen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.