Groningse pilot levert biodiversiteit en inkomen voor boer op

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Staatbosbeheer en pachtende boeren zoeken in een pilot samen naar een balans tussen biodiversiteit en een inkomen voor de boer. Het gaat om een agrarisch experiment op de eeuwenoude Westeresch in het Groningse Vlagtwedde waarbij natuurinclusieve landbouw centraal staat.

De pilot, die sinds 2018 loopt, is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en grondeigenaar Staatsbosbeheer. In 1832 bestond de Westeresch uit 140 akkers. Na een proces van ruilverkavelingen waren er in 2017 nog maar acht akkers over en werden er voornamelijk granen en grasklaver verbouwd. In het huidige onderzoek is de grond opgedeeld in veertig percelen en groeien er gewassen als boekweit, voederbiet, hennep, haver, rogge en veldboon.

Uit het onderzoek in de afgelopen jaren blijkt dat de biodiversiteit in het gebied is toegenomen. Zo is behalve een stijgend aantal soorten akkervogels ook bij insecten een duidelijke toename te zien.

Loopkevers

Onderzoeker Raymond Klaassen van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoekscijfers over loopkevers. 'We zien dat er misschien niet meteen meer loopkevers op de Westeresch leven, maar er zijn wel meer soorten te vinden. Dat komt vooral door het gebruik van vaste mest op de percelen en de diversiteit aan gewassen', licht hij toe.

Harry Luring is een van de zeven boeren die grond pachten op de Westeresch. 'Ik heb een biologisch melkvee- en akkerbouwbedrijf, dus toen dit project voorbijkwam, vond ik het wel passen bij onze bedrijfsvoering', zegt hij. 'Het gaat mij vooral om het opdoen van meer kennis over natuurinclusieve landbouw. Want als je puur kijkt naar de opbrengsten, dan zijn de percelen te klein in verhouding met het werk dat je ermee hebt. Op dit moment kan het onder de streep net uit. Je draait in ieder geval geen verlies.'

Balans zoeken

Het constant zoeken naar de balans tussen ecologie en economie is voor boswachter Leon Luijten van Staatsbosbeheer een belangrijk en interessant element in het hele project. 'Als je alleen maar door de ogen van een natuurliefhebber kijkt, dan zie je hier een prachtig mooie kleurrijke mix van gewassen, open velden en bosranden. Maar je hebt ook te maken met agrarisch ondernemers die vooral kijken naar de opbrengsten. Persoonlijk denk ik dat er met natuurinclusief boeren wel een boterham valt te verdienen. Misschien geen dik belegde boterham, maar wel een gezonde.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.