Klimaatsensor+en+camera+monitoren+varkensgedrag
Nieuws
© Connecting Agri en Food

Klimaatsensor en camera monitoren varkensgedrag

Een Slimme Stal-klimaatsensor en een camera zijn geïnstalleerd op twee varkensbedrijven. Doel is het stalklimaat en de leefomgeving van varkens te verbeteren door hun gedrag te monitoren. Het gaat om een project van Connecting Agri & Food, StarFarmers en Vion Farming.

De camera hangt op de varkensbedrijven van Gerrit, Ineke en Stefan ter Haar in het Overijsselse Geesteren en Martin en René van Schijndel in het Gelderse Aalten. De camera met slimme software meet de hele dag het gedrag van de varkens. Daardoor is te zien waar ze zich gedurende de dag het meest bevinden en hoe actief ze zijn.

Het met de camera's geregistreerde diergedrag wordt gekoppeld aan de klimaatsensoren die voortdurend de kooldioxide- en ammoniakgehaltes monitoren naast de luchtvochtigheid en temperatuur. De volgende stap is om te bepalen of er een relatie is tussen het geregistreerde diergedrag en het stalklimaat en waar nodig aanpassingen te doen om aan de hand hiervan het stalklimaat en de leefomgeving van de varkens verder te verbeteren.

In dit project onderzoekt Vion Farming in samenwerking met Connecting Agri & Food en StarFarmers of deze technologie een meerwaarde biedt aan de varkens en de keten. De pilot wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.