Proeven+met+paprikateelt+zonder+daglicht+vragen+om+vervolg
Nieuws
© Twan Wiermans

Proeven met paprikateelt zonder daglicht vragen om vervolg

Wageningen University & Research en kennisinstituut Delphy hebben in het Zuid-Hollandse Bleiswijk proeven gedaan met de teelt van paprika's zonder daglicht. Daar blijken nogal wat haken en ogen aan te zitten, waardoor vervolgonderzoek gewenst is.

Is het mogelijk om paprika's zonder daglicht te telen? In de in 2021 geopende onderzoeksfaciliteiten voor vertical farming van Wageningen University & Research en Delphy in Bleiswijk is daar in de eerste maanden van dit jaar onderzoek naar gedaan. Doel was om een protocol op te stellen voor de teelt van paprika's onder de best mogelijke omstandigheden.

De proeven waren niet productiegericht, maar bedoeld om verschillende strategieën uit te testen in lucht- en lichtdichte cellen en daarbij te kijken wat paprikaplanten doen met verschillende concentraties CO2, zuurstof en ethyleen in de lucht en hoe de benodigde hoeveelheid CO2 zich verhoudt tot verschillende lichtniveaus.

Verschillen aantonen

Monique Bijlaard, onderzoeker gewasfysiologie en teelt bij Wageningen University & Research, zegt dat in de experimenten is gekeken naar hogedraadteelt van elf verschillende rassen blok- en zoete puntpaprika's met een diverse genetica. De proeven vonden plaats in twee verschillende cellen met gelijke instellingen, waarbij één ras in beide cellen is gekweekt om bij gelijke klimaatomstandigheden eventuele verschillen tussen de twee cellen aan te kunnen tonen.

Met dataloggers tussen de planten konden we goed zien dat de relatieve vochtigheid om de planten heen veel hoger was dan in het macroklimaat

Monique Bijlaard, onderzoeker gewasfysiologie en teelt Wageningen University & Research

'We hebben geprobeerd optimaal gebruik te maken van het beperkte oppervlak', licht Bijlaard toe. 'Dit referentieras deed het overigens slecht, terwijl hetzelfde ras in de belichte teelt in de kas juist goed scoort.'

Vast lichtspectrum

Jeroen Zwinkels, senior adviseur paprika en peper bij Delphy, legt uit dat zijn organisatie al jaren onderzoek doet naar jaarronde paprikateelt in de kas onder ledlicht. Op basis van de bevindingen uit die experimenten in de kas is voor de paprikaproeven gekozen voor een bepaald klimaat en vast lichtspectrum in de cellen.

'We hebben gewerkt met veel licht en een etmaaltemperatuur van rond de 24 graden Celsius. Daarnaast hebben we gevarieerd met de elektrische geleidbaarheid in het substraat, de watergift, de luchtvochtigheid en de licht- en donkerperiode', legt Zwinkels uit. Volgens de adviseur vergde dat constant aanpassingen, bijvoorbeeld in het verrood licht, om de strekking van de stengels te verminderen, en het aan- en uitzetten van de lampen.

Niet alle rassen geschikt

Met de gebruikte klimaat- en lichtomstandigheden bleken niet alle geteste rassen geschikt te zijn om in een vertical farm te telen. 'Het meest verrassende vonden we het verschil in macro- en microklimaat, anders dan we gewend zijn in kassen', zegt Bijlaard.

'Met dataloggers tussen de planten konden we goed zien dat de relatieve vochtigheid om de planten heen veel hoger was dan in het macroklimaat. Dat leidde tot oedeem in de planten, omhoog krullen van bladranden, afvallende bloemen en een minder goede vruchtzetting.'

De onderzoeker zegt dat hiervan sprake was bij alle paprikarassen en dat het probleem groter was bij volgroeide planten dan bij jonge exemplaren. Het verlagen van de relatieve vochtigheid in het macroklimaat leidde tot een opener gewas met grotere bladeren.

Veredelingsbedrijven

Het uitgangsmateriaal voor de proeven is geleverd door veredelingsbedrijven Enza Zaden en Rijk Zwaan, die vanwege het stadium van het onderzoek nog geen namen van paprikarassen willen prijsgeven. Wel is duidelijk dat van de ene leverancier een gele blokpaprika en van de andere leverancier een rode het goed deden, evenals één gele puntpaprika.

Dit duurde totdat de ethyleenconcentratie in de cel te hoog werd, waardoor de vruchtzetting slecht was en er bloemen en zelfs knoppen afvielen.

Komkommers

Het probleem was dat er geen luchtwasser, een scrubber, was geïnstalleerd in de volledig luchtdichte cellen. Daardoor kon het ethyleen dat paprika's tijdens de groei aanmaken, niet ontsnappen en de planten vergiftigen. De proefnemingen gaan intussen verder met komkommers, die geen ethyleen produceren.

Volgens Zwinkels hebben de huidige proeven vooral teeltkennis opgeleverd, waarmee Delphy nu nog niets gaat doen richting de kasteelt. Dat geldt ook voor de telers die via Glastuinbouw Nederland de paprikaproeven vlak voor de eindoogst hebben bekeken.

Startpunt

Ook Bijlaard schetst dat de resultaten van de experimenten vooral toepasbaar zijn als startpunt voor vervolgonderzoek, maar nog niet voor de praktijk. 'Het hoofddoel van dit type proeven is het creëren van teeltplannen onder gecontroleerde omstandigheden en met een goede onderzoeksopzet', licht ze toe.

'De resultaten kunnen vervolgens ook worden gebruikt buiten de daglichtloze cellen. Dergelijk onderzoek is met andere gewassen wel gedaan, maar nog niet met paprika's', weet de onderzoeker.

Bijlaard verwacht dat er in de toekomst meer experimenten volgen voor een goede indoorteelt van paprika's, waarbij wel een scrubber wordt gebruikt. 'Uiteindelijk willen we een teeltprotocol voor in een vertical farm opstellen voor de best presterende paprikarassen. We moeten opnieuw de literatuur induiken om te zoeken naar goede licht- en temperatuurverhoudingen.'

'Voor vruchtgroenten is vertical farming niet zinvol'
Een voordeel van een lucht- en lichtdichte cel met gecontroleerde licht- en klimaatinstellingen is dat die overal ter wereld te gebruiken is, onafhankelijk van de lokale klimaatomstandigheden. Vandaar dat vertical farming de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen in onder andere de Verenigde Staten en Canada en in diverse Aziatische landen. Dat geldt vooral voor bladgewassen en kruiden, die zich lenen voor de teelt in verschillende lagen onder elkaar. Voor paprika's en andere vruchtgroenten is dat een ander verhaal, vindt Dennis Medema, themaspecialist energie bij Glastuinbouw Nederland. 'Die gewassen groeien in de hoogte en voor de teelt kun je gratis gebruikmaken van daglicht, terwijl ledbelichting geld en elektriciteit kost. Mogelijk heb je minder gewasbescherming, water en warmte nodig, maar voorlopig lijkt het mij niet zinvol om voor vruchtgroenten in te zetten op vertical farming, althans niet in Nederland.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.