SmartFarming.nl Partner: Fresh Upstream

Data uitwisselen in de digitale agroketen

Van verduurzaming en het voorkomen van verspilling tot borging van kwaliteit en voedselzekerheid: agroketens werken aan veel uitdagingen. Wanneer we in de hele supply chain dezelfde digi-taal spreken en producten van boer tot bord kunnen volgen, komen we tot verdere optimalisatie.

 

De stichting Fresh Upstream moedigt agroketens aan om informatie uit te wisselen met eenduidige datastandaarden. Denk aan gebruik van de internationale GLN-standaard (GS1-adrescode) om locaties en herkomst te registreren en producten door de hele keten te traceren.

Kijk op freshupstream.com voor meer informatie over digitalisering in agroketens.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.