Over SmartFarming.nl

Op SmartFarming.nl brengt AgriPers bv de laatste ontwikkelingen en vooral ook achtergronden over smart farming en precisielandbouw. Smart farming is een van de meest ingrijpende technische innovaties voor de land- en tuinbouw voor de komende jaren.

Deze site streeft ernaar om een helder baken te zijn in de informatiestroom die van alle kanten op de boer en tuinder afkomt. Met daarbij een scherp oog voor de financiële consequenties van toepassingen in de praktijk en de ontwikkelingen op gebied van management en databeheer. Het gaat zowel om de laatste onderzoeken als de toepassing in de praktijk door collega-boeren en -tuinders.

De redactie van SmartFarming.nl leunt daarbij deels op de expertise van de redactie van NieuweOogst.nl, een andere uitgave van AgriPers bv en van de zusterbedrijven binnen LTO Bedrijven bv. 

 

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.