Gewassensing+voor+betere+tarweteelt
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Gewassensing voor betere tarweteelt

Adviesorganisatie Delphy is dit seizoen gestart met een groot demoproject om de teelt van tarwe te optimaliseren door gebruik te maken van diverse technieken voor gewassensing.

Doel van de demo op in totaal dertien praktijkbedrijven in Flevoland en Groningen is een verklaring te vinden voor opbrengstverschillen in tarwe.

Verder moet duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn en de meerwaarde is van het plaatsspecifiek toedienen van mineralen.

Toelichting

Gisteravond gaf projectleider Herman Krebbers van Delphy een toelichting op de demo op de bedrijven van Herman Schlepers in Dronten en Jacques Vrolijk in Lelystad.

De demo is min of meer een vervolg op project IJkakker dat vanaf 2013 tot en met 2015 is uitgevoerd.

Stikstoftrappen

Op de Flevolandse akkerbouwbedrijven zijn in de tarwepercelen een aantal bemestingsobjecten aangelegd variërend van geen stikstof (N) aan de basis in verschillende trappen tot 120 kilo zuivere N boven de standaard basisgift.

De bedoeling is om via de sensingtechnieken informatie te krijgen over de stikstofopname in de verschillende objecten en op basis daarvan advies over het wel of niet bijmesten van het gewas.

Sensing

De sensing gebeurt met N-testers in het veld en luchtbeelden die gemaakt zijn met drones, vliegtuigen en satellieten.

Op de beelden van de percelen van Schlepers en Vrolijk die gemaakt zijn in april en mei zijn de verschillende objecten vrij goed te onderscheiden.

Stikstofopname

Met name het 0-object is duidelijk zichtbaar en ook wordt steeds de hoogste stikstofopname gemeten in het object met de meeste N als basisgift.

Krebbers zegt dat de eerste resultaten aansluiten op de ervaringen uit IJkakker. Hij vertelt dat Delphy aan het eind van het seizoen de gewasopbrengsten van de verschillende objecten gaat vergelijken.

Compenseren met bijmesten

'Vooral interessant is de vraag in hoeverre een lagere N-opname aan het begin van het seizoen is te compenseren met het bijmesten van extra stikstof', geeft Krebbers aan.

'Daarmee kunnen we de meerwaarde aantonen van plaatsspecifieke bemesting tijdens het seizoen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.