Drone+ziet+grasgroei+beter+dan+mensenoog
Nieuws
© Pim Mul

Drone ziet grasgroei beter dan mensenoog

In het project Bewust Boeren in Gouwe Wiericke draait een pilot met drones in graslandmeting. Bij twaalf deelnemers van de themagroep bodem en gewas is de grasopbrengst gemeten.

Het achterliggende idee is om met de drones een gevarieerder beeld te krijgen van de grasopbrengst per perceel en van de bodemkwaliteit.

'De drone ziet vanaf hoogte verschillen in het perceel die het blote oog niet ziet', vertelt Daan Heurkens van Boerenverstand, die de proef begeleidt samen met Dirksen Management Support. Zoals bepaalde plekken met structuurschade en plekken waar het gras juist beter groeit.

Bladmassa en bladgroen gemeten

'We hebben de bladmassa en het bladgroengehalte gemeten. De eerste zegt iets over de omvang van het gewas. Bladgroen is een indicatie voor de kwaliteit. Maar of het direct is te relateren aan eiwitgehalte, weten we nog niet.'

Voor het groeiseizoen zijn bij alle boeren mestmonsters genomen en op basis daarvan zijn bemestingsplannen gemaakt. Begin mei werden verse grasmonsters genomen en dronebeelden gemaakt. 'Daarmee proberen we een inschatting van de opbrengst te maken. Later doen we ook kuilanalyses en meten we bodemgehaltes.'

Met behulp van die data kan de boer afwijkende bodemplekken verbeteren en beter op maat bemesten om zo een topkuil te produceren, verwachten de projectbegeleiders. 'Want de uitdaging is zoveel mogelijk melk van eigen gras.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.