Stalklimaat+varkens+koppelen+aan+economische+resultaten+via+Slimme+Stal
Nieuws
© Connecting AgrienFood

Stalklimaat varkens koppelen aan economische resultaten via Slimme Stal

Connecting Agri&Food ontwikkelt een economiemodule voor varkenshouders waarmee het stalklimaat kan worden gekoppeld aan economische resultaten in de vleesvarkenshouderij. Op die manier kunnen de ondernemers doelgerichter sturen.

Eerst gaat Connecting Agri&Food data van vleesvarkensbedrijven samenbrengen en analyseren om te bepalen of er correlaties zijn. Het gaat hier over verbanden tussen gemeten waarden van het stalklimaat en technische resultaten als groei en voerconversie. Maar ook wordt informatie uit de slachtlijn meegenomen in het totaalplaatje.

In de te ontwikkelen economiemodule worden die drie datastromen samengebracht in een applicatie. De datastromen binnen de vleesvarkenshouderij worden realtime geanalyseerd en vertaald tot relevante output. De varkenshouder krijgt inzicht in de relatie tussen stalklimaat, slachtresultaten en technische productieresultaten en wat de gevolgen zijn voor de economische prestaties.

Door die extra inzichten krijgt de varkenshouder meer handvatten om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Hij kan doelgerichter sturen op verbetering van het stalklimaat, het dierenwelzijn, de voedselkwaliteit en het economisch rendement.

Gegevens realtime benutten

Op elk moment zijn data voor de software van Slimme Stal beschikbaar en zijn gegevens realtime te benutten. Dus er kan al tijdens het productieproces worden bijgestuurd en niet zoals nu pas na het afleveren en de slacht van de vleesvarkens.

Slimme Stal werkt ook aan de ontwikkeling van een groeicamera. Met zo'n camera kan het gewicht van varkens automatisch worden vastgelegd, waardoor handmatig wegen overbodig wordt. De realtimegegevens die dit oplevert, zullen in de economiemodule worden geïntegreerd.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.