Britten+zien+gentechnologie+wel+zitten
Nieuws
© Pixabay

Britten zien gentechnologie wel zitten

Het Britse kabinet houdt een raadpleging over het toestaan van genbewerking in de landbouw. Milieuminister George Eustice zei dat die technologie aanzienlijke voordelen voor de natuur en het milieu kan opleveren. Nu het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de Europese Unie kunnen de Britten daar zelf over besluiten.

Genbewerking is wat anders dan genetische modificatie. Bij genbewerking bevatten organismen geen DNA van andere soorten. Een voorbeeld van genbewerking is Crispr-Cas. Door het Europees Hof van Justitie wordt genbewerking nog op dezelfde manier gereguleerd als genetische modificatie en is dus niet toegestaan.

Toch heeft Crispr-Cas inmiddels veel pleitbezorgers in de EU-landen die de techniek breder willen toepassen. Landbouwminister Carola Schouten en haar Duitse collega Julia Klöckner staan achter deze methode, net als onder meer Spanje, Denemarken, Estland en Zweden.

Resistent

De donderdag in Groot-Brittannië gelanceerde raadpleging stelt voor om ruimere regels te gaan toepassen. Deze benadering is eerder al overgenomen door een groot aantal landen, waaronder Japan, Australië en Argentinië. Onderzoek heeft aangetoond hoe gentechnologie kan helpen bij het produceren van varkens die resistent zijn tegen schadelijke ziekten als PRRS en Afrikaanse varkenspest.

In reactie op de aankondiging zei vicevoorzitter Tom Bradshaw van de Britse agrarische federatie NFU dat genbewerking grote voordelen kan bieden voor de Britse landbouw. 'Nieuwe biotechnologieën maken het ook mogelijk om voedingsmiddelen te ontwikkelen met veel directere voordelen voor het publiek, zoals gezondere oliën, een hoger vitaminegehalte en producten met een langere houdbaarheid.'

Geen wondermiddel

'We weten dat het bewerken van genen op zichzelf geen wondermiddel zal zijn, maar het kan een zeer belangrijk hulpmiddel zijn om ons te helpen de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te bieden', aldus de Engelse NFU-leider.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.