CZAV+en+CAV+Agrotheek+investeren+in+databedrijf+Farm21
Nieuws
© Han Reindsen

CZAV en CAV Agrotheek investeren in databedrijf Farm21

CZAV en CAV Agrotheek willen een minderheidsbelang nemen in het databedrijf Farm21. Ze hebben dit gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt.

Farm21 in Amsterdam is een ontwikkelaar en leverancier van sensoren en datasystemen waarmee boeren en tuinders worden ondersteund in de precisielandbouw. Al eerder ontwikkelde CAV Agrotheek samen met Farm21 een bodemvochtsensor. Met de sensor worden bodemgegevens verzameld, zoals bodemtemperatuur, luchttemperatuur en luchtvochtigheid. Daarmee heeft de teler steeds een goede beeld van wat er in zijn percelen gebeurt.

CZAV is een agrarische coƶperatie met ruim drieduizend aangesloten producenten van primaire landbouwproducten in de sectoren akkerbouw, fruitteelt, vollegrondsgroenteteelt, veehouderij, bloembollenteelt en biologische landbouw.

CAV Agrotheek is toeleverancier van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, (gras)zaden, veevoeders en producent en leverancier van bollen- en boomkluitnetten en bindelastiek in de agrarische sector.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.