GreenlinQdata+richt+zich+op+delen+data+voor+milieucertificering
Nieuws
© Thierry Schut

GreenlinQdata richt zich op delen data voor milieucertificering

Dataspecialist GreenlinQdata beschouwt het verzamelen en delen van data over de teelt van tuinbouwgewassen voor milieucertificering als belangrijke thema voor 2022.

'Duurzaamheid en duurzaam produceren worden komende jaren cruciaal', zegt directeur Berrie de Mik van GreenlinQdata. 'Telers zijn daar al heel ver in en blijven deze ontwikkeling komende jaren zeker doorzetten.' De Mik is als directeur van GreenlinQdata sinds 1 december de opvolger van Gerard Flinterman. Hij geeft zijn visie op de meerwaarde van data-uitwisseling voor tuinders en de plannen van het bedrijf voor het nieuwe jaar.

De directeur wijst erop dat duurzaamheid en certificering voor tuinders niet meer optioneel zijn, maar inkoopcriteria worden. 'Met een milieucertificaat laat je zien dat je transparant en betrouwbaar vastlegt wat je doet. Als GreenlinQdata zijn we de samenwerking met Global GAP aangegaan om milieucertificering mogelijk te maken voor de sierteeltsector. Komend jaar willen we dat verder uitrollen in de AGF-sector', licht hij toe.

Data uitwisselen

GreenlinQdata ondersteunt ondernemers in de land- en tuinbouw bij de rapportage van informatie rondom hun teelt. Daarnaast zorgt de dataspecialist voor de uitwisseling van data naar telersverenigingen en handelshuizen. De koers voor komend jaar wordt volgens De Mik om nog meer telers met meer relevante partijen hun data geautoriseerd te kunnen laten delen, zodat ze toegevoegde waarde bieden.

Afgelopen decennia heeft GreenlinQdata teeltregistratietools voor telers ontwikkeld om hun teeltactiviteiten digitaal te kunnen registreren. Met GQ-data registreren tuinders hun teelten, gewasbescherming, meststoffengebruik en energie- en waterverbruik. Ook is dit jaar het data-uitwisselingsplatform GQ-insight gelanceerd, waarmee telers de geregistreerde teeltdata met ketenpartners kunnen delen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.