Onderzoek+wijst+uit+dat+bloembollenteelt+sneller+kan
Nieuws
© niels de vries

Onderzoek wijst uit dat bloembollenteelt sneller kan

De teelt van bloembollen is te versnellen. Dat blijkt uit het project 'Fundamentele systeemsprong bloembollen' van Wageningen University & Research.

Volgens de onderzoekers is dat nodig om de duurdere teeltmethode die in het project wordt gehanteerd, te kunnen bekostigen. In het onderzoek is niet een deel van de oogst het uitgangsmateriaal voor de volgende teelt, maar wordt begonnen met schone bollen die versneld zijn opgekweekt in kassen. Daarna kunnen de bollen nog een jaar buiten worden geteeld om een leverbaar product te krijgen.

Het onderzoek is in 2020 begonnen en duurt vier jaar. Om de mogelijkheden van de technologie in het nieuwe teeltsysteem nog beter te kunnen benutten, is meer kennis van de bloembollenfysiologie nodig, stelt Wageningen University & Research. Hierop richt het onderzoek zich de komende jaren.

Het project 'Fundamentele systeemsprong bloembollen' is begonnen om schoner bollen te telen, met minder residuen van gewasbeschermingsmiddelen en een lagere bemesting. In de huidige bollenteelt worden ziekten en plagen steeds meegenomen in de vervolgteelt. Dat gebeurt omdat telers een deel van hun oogst hiervoor gebruiken. Het project wordt uitgevoerd met tulp, calla, amaryllis en narcis.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.