Agrifirm+start+onderzoek+%27Vergunnen+met+sensoren%27
Nieuws
© Henk Riswick

Agrifirm start onderzoek 'Vergunnen met sensoren'

Agrifirm start een onderzoek naar een handhaafbaar systeem van doelvoorschriften. In het project 'Vergunnen met sensoren' onderzoekt de coöperatie of monitoring van ammoniakuitstoot met sensor- en datasystemen mogelijk is. En zo ja, of dit als uitgangspunt kan dienen bij de vergunningverlening aan Nederlandse veehouders.

'Als bij een vergunningaanvraag gewerkt zou kunnen worden met sensormetingen, worden emissiereducerende maatregelen bedrijfseconomisch veel aantrekkelijker. Daarmee komen naast techniek namelijk managementmaatregelen, geneticaoptimalisatie en voermogelijkheden in beeld', zegt Ruud Tijssens, directeur Public & Cooperative Affairs bij Agrifirm.

Agrifirm pleit al langer voor regelgeving gebaseerd op doelen in plaats van middelen, benadrukt Tijssens. 'Ieder boerenbedrijf is tenslotte. Dat vraagt om een gerichte aanpak als het gaat om emissiereductie.' Het onderzoek 'Vergunnen met sensoren' is geïnitieerd door Agrifirm Exlan, de adviestak van de coöperatie.

Varkens en koeien

Voor het project wordt op vier locaties een jaar lang onderzoek gedaan. Twee locaties met vleesvarkens en twee locaties met melkkoeien, verspreid over het land. Daarbij wordt een systematiek van plaatsing, meting, dataopslag, kalibratie en onderhoud en onafhankelijke verificatie gebruikt.

Doel van het onderzoek 'Vergunnen met sensoren' is te bewijzen dat deze systematiek zo betrouwbaar is dat deze voor een rechterlijke toetsing kan worden voorgelegd en als basisuitgangspunt kan dienen voor het vergunningverleningstraject. Investeren in emissiereductie moet behalve natuurwinst ook een financiële beloning voor de veehouder opleveren.

Vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies worden benaderd om mee te denken of te klankborden. De eerste metingen op locatie beginnen deze maand. Het project wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.