Meetprotocol+Het+Nieuwe+Telen+in+de+maak
Nieuws
© Vidiphoto

Meetprotocol Het Nieuwe Telen in de maak

Doelstelling van Het Nieuwe Telen is efficiënter en rendabeler telen door gebruik te maken van de wetmatigheden in plantfysiologie en natuurkunde. 'In de klassieke teelt worden beslissingen vooral gemaakt op basis van gevoel en praktijkervaring. Met Het Nieuwe Telen maakt de tuinbouw de overstap van groene vingers naar wetenschap', zegt stagiair Bart van Duijn van Glastuinbouw Nederland.

Tijdens het Digitaliseringsevent in het Zuid-Hollandse Bleiswijk legde Van Duijn onlangs uit dat telers die werken volgens Het Nieuwe Telen focussen op het monitoren van plant- en kasbalansen. 'Maar er is geen uniform protocol voor de te gebruiken sensoren. Ter illustratie: de ene teler gebruikt een PAR-sensor in de kas om metingen te doen en een ander meet stralingen buiten de kas. Dat zijn verschillende waardes, waardoor resultaten niet kunnen worden vergeleken. Met een uniform meetprotocol praten we altijd over dezelfde waardes.'

Hoewel het boek Plant Empowerment hierin de eerste stap heeft gezet, zijn volgens de stagiair van Glastuinbouw Nederland nog geen stappen richting de praktijk gemaakt. Daar ligt voor hem de opdracht: hoe kunnen in de praktijk alle kas- en plantbalansen objectief en betrouwbaar in beeld worden gebracht? 'Als dat lukt, kunnen telers en onderzoekers de juiste beslissingen nemen, neemt het teeltrendement toe en kunnen telers hun milieuvoetafdruk verlagen en weerbaarder telen', zegt hij.

Lijst met sensoren

Van Duijn presenteerde tijdens het Digitaliseringsevent de eerste versie van een lijst met sensoren waarvan de brancheorganisatie zegt dat ze nodig zijn om te voldoen aan de basisprincipes van Het Nieuwe Telen. Het gaat om een nettostralingsmeter, planttemperatuurmeter, worteltemperatuurmeter, PAR-sensor, klimaatbox, CO2-meter en pyrgeo-uitstralingsmeter.

Het doel is om techniek en praktijk dichter bij elkaar te brengen

Bart van Duijn, stagiair Glastuinbouw Nederland

Deze lijst met sensoren is ook geïmplementeerd in een testproject bij Vereijken Kwekerijen in het Noord-Brabantse Beek en Donk. 'Voordat het meetprotocol definitief kan worden, is feedback nodig uit de sector. Zijn er zaken die we missen?' licht de stagiair toe. Reacties wijzen erop dat het toevoegen van een plantsap- en stressmeter en een meter met betrekking tot verdamping waardevol kunnen zijn.

Kritiekpunt

Kritiekpunt vanuit de zaal is of er een vuistregel komt voor het aantal sensoren per hectare of vierkante meter. 'Als een teler één meetbox heeft per 2.000 vierkante meter en de ander per 5.000 vierkante meter, is het dan vergelijkbaar? Niet alle telers kunnen al hun afdelingen voorzien van die hele lijst. In mijn geval zou dat betekenen dat ik honderden extra meetboxen moet aanschaffen. Dat is financieel niet haalbaar', stelt een aanwezige ondernemer.

Van Duijn begrijpt de kritiek. 'We gaan geen voorschriften opleggen', reageert hij. 'Het meetprotocol is een handreiking, een basispakket. Het uiteindelijk doel van het protocol is puur om techniek en praktijk dichter bij elkaar te brengen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.