TU+Delft+onderzoekt+ondergrondse+waterberging
Nieuws
© Open Kwekerijdag Boskoop

TU Delft onderzoekt ondergrondse waterberging

De Technische Universiteit Delft (TU Delft) begint met kolomproeven met zand en actief kool voor voorzuivering van opgevangen water uit de pot- en containerteelt. Dit onderzoek maakt deel uit van een project van Greenport Boskoop voor de beschikbaarheid van schoon gietwater in de boom- en sierteelt.

Dit vervolgonderzoek betekent een volgende stap in de zelfvoorzienendheid voor gietwater in het teeltgebied, stelt Greenport Boskoop. Begin dit jaar zijn ambitieuze stappen gezet met de start van het driejarige projectonderzoek 'Naar een circulaire schoonwatervoorziening in de boom- en sierteelt Greenport Boskoop'. Volgens de initiatiefnemers is het project noodzakelijk omdat voldoende goed gietwater niet meer vanzelfsprekend is vanwege de verzilting door klimaatverandering.

Innovatieve oplossingen zoals ondergrondse waterbergingen dragen bij aan zelfvoorzienendheid, meldt Greenport Boskoop. Het onderzoek focust zich op het zuiveringsproces met het doel om behalve schoon water van het kasdek ook water van de open teelt of pot- en containerteelt op te slaan in de bodem. Het vooronderzoek bij de teeltbedrijven in de regio is afgerond en de TU Delft begint nu de tweede fase in het onderzoek.

Technische haalbaarheid

De focus van het onderzoek op de teeltbedrijven lag op de technische haalbaarheid van ondergrondse opslag en op een algemene gebiedsbeschrijving. De deelnemende groep telers geeft een goed gemiddeld beeld. De bedrijven hebben een grote variƫteit in oppervlakte, teeltsystemen, watersystemen en waterbehoeften.

Met de kolomproeven onderzoekt de TU Delft in hoeverre zand- en actiefkoolfilters geschikt zijn om restanten van gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen uit het opgevangen water uit de pot- en containerteelt. Ook geven deze proeven een indicatie van hoelang het filter goed blijft werken. De uitkomsten van het onderzoek zijn waarschijnlijk dit najaar beschikbaar.

Pilotinstallatie

Daarna volgt de bouw van een pilotinstallatie waarmee water van de containervelden wordt gezuiverd. De werking hiervan wordt intensief gemonitord. Als de resultaten positief zijn, kan het zuiveringsconcept in de toekomst worden ingezet voor de ondergrondse opslag van het opgevangen water. Zo ontstaat in de diepere ondergrond een zoetwaterbel die kan worden aangesproken voor beregening van de gewassen in de zomer.

Het onderzoeksproject wordt, behalve door Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en tien innovatieve ondernemers uit het gebied, mede mogelijk gemaakt door LTO Noord, gemeente Alphen aan den Rijn, provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Groene Hart Werkt en Hagelunie.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.