Sensoren+geven+hoge+infectiewaarden+aan+voor+bladschimmels
Nieuws
© Twan Wiermans

Sensoren geven hoge infectiewaarden aan voor bladschimmels

Bladschimmelwaarschuwingsdienst IRS constateert een toenemende druk van bladschimmels in suikerbieten. Vooral in Noord- en Zuid-Holland en op kleigrond in Friesland geven sensoren hoge infectiewaarden voor cercospora en stemphylium aan.

Drie weken geleden waarschuwde het IRS voor het eerst voor een toenemende druk van bladschimmels. Dit gebeurde na de vondst van cercospora in suikerbieten op de Zuid-Hollandse eilanden. 'Sindsdien zijn de weersomstandigheden voor zowel cercospora als stemphylium op veel percelen gunstig geweest voor verdere infectie', schrijft de bladschimmelwaarschuwingsdienst in een update met de stand van zaken rondom bladschimmels.

Om aantasting zo goed mogelijk tegen te gaan, is het volgens het IRS belangrijk dat bietentelers alert zijn. 'We raden aan om de bietenpercelen wekelijks te controleren op bladschimmels en om bij het vinden van (of uitbreiding van) vlekjes cercospora, stemphylium of een andere bladschimmel een bespuiting uit te voeren. Roep bij twijfel ook hulp in van de teeltadviseur.'

Wanneer bietentelers kiezen voor bestrijding van bladschimmels, is het volgens de bladschimmelwaarschuwingsdienst belangrijk om de bespuiting uit te voeren op rechtopstaand, fris blad. 'Spuit bovendien op een droog gewas en houd daarbij rekening met een aandroogtijd van één tot twee uur. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling te krijgen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.