Vijf+Groningse+boeren+proberen+bodemkwaliteit+te+verbeteren
Nieuws
© Jorg Tönjes

Vijf Groningse boeren proberen bodemkwaliteit te verbeteren

Een grond met een betere waterhuishouding heeft voordelen voor boeren, maar ook voor de maatschappij. Daarom probeerden vijf akkerbouwers en veehouders in het noorden van Groningen of zij samen hun bodemkwaliteit konden verbeteren. Ook wilden zij weten wat de gevolgen zijn voor de waterkwaliteit.

De deelnemers aan het project 'Pilot Kringloop Noordelijke Kleischil' pasten vrijwillig enkele teeltmaatregelen toe. Jan Kiers van Delphy noemt verlengde beweiding, vaste mest, teelt van miscanthus en veldboon en inzaai van akkerranden. Eurofins verzamelde data op de bedrijven en analyseert die.

Arjan Reijneveld van Eurofins zoekt samen met de boeren naar optimalisatie van het bodembeheer. Hij kijkt of het bodemmanagement invloed heeft op de waterkwaliteit en of er andere duurzaamheidsdoelen worden behaald. Belangrijk voor de deelnemers aan het project is dat het haalbaar moet zijn en niet ten koste gaat van het verdienmodel.

Reijneveld besprak met de boeren de eerste resultaten. Ze keken naar zaken als koolstofopslag in de bodem. In Nederland is dat vrij stabiel over de jaren. Voor de waterhuishouding, nutriëntenbinding, bewerkbaarheid en bodemleven draagt koolstof bij. Daarom is hier in het project aandacht voor.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.