Slimme+sensor+toont+aan%3A+varken+groeit+beter+bij+stabiel+stalklimaat
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Slimme sensor toont aan: varken groeit beter bij stabiel stalklimaat

Varkens groeien beter als de temperatuur en het CO-gehalte in de stal stabiel zijn. Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van het project 'Verduurzamen varkenshouderij door slim omgaan met stalklimaat'.

Voor dit project, met tien deelnemers van het Vion Good Farming Star-programma, werd in ieder varkensbedrijf een dubbele set met sensoren opgehangen. Zo kan het effect van klimaataanpassingen tussen twee afdelingen goed worden vergeleken.

De projectbegeleiding is in handen van DLV Advies. Voor de analyse gebruikt het adviesbureau data van bijna honderd varkenshouders die zijn aangesloten bij leveranciersvereniging StarFarmers. Sinds begin 2022 werken zij met een slimme stalmeter. Die meet realtime de concentraties CO2 en ammoniak, de temperatuur en de luchtvochtigheid.


Connecting Agri & Food, een dochteronderneming van DLV Advies, is betrokken bij de metingen. 'In de data-analyse zien we een relatie tussen een stabieler stalklimaat en een betere groei bij de dieren. Dat klinkt logisch. Maar dat we het nu kunnen aantonen, is bijzonder', zegt Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food.

Variatie door schommelingen

Verder blijkt uit de data-analyse dat een groot deel van de variatie in groei is te verklaren door schommelingen in CO2 en temperatuur. 'Varkenshouders sturen veel op temperatuur. Over het algemeen zien we dan ook een stabiel stalklimaat op basis van de staltemperatuur. Bij rondes waarin de temperatuur net wat meer fluctueert, zien we een wat lagere groei', licht Van der Sanden toe.

In een varkensstal is het vooral in de nazomer, wanneer het overdag warm is en 's nachts afkoelt, lastiger om de temperatuur binnen de streefwaarden te houden dan in de winter, is de ervaring.

Ventileren

Voor wat betreft CO2 en ammoniak is het in de zomer gemakkelijker om binnen de streefwaarden te blijven door voldoende te ventileren. 'We zien ook dat bedrijven die meer ventileren, makkelijk die streefwaarden halen. Dat is gunstig voor de gezondheid van de dieren', zegt klimaatdeskundige Thomas Kruders van DLV Advies.

Kruders adviseert de varkensbedrijven waar de ammoniak- en CO2-gehalten boven de streefwaarden zitten, om stapsgewijs de ventilatiecapaciteit op te voeren. 'Daarbij blijft het beeld in de stal en van de dieren leidend. Denk aan liggedrag en gezondheid. Uiteraard moet tocht worden voorkomen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.