Monovergister+biedt+veehouderij+perspectief
Nieuws
© ZLTO

Monovergister biedt veehouderij perspectief

De kansen en mogelijkheden voor verduurzaming van de melkveehouderij worden via diverse projecten door de ZLTO onderzocht. Melkveehouders en andere belanghebbenden kwamen vorige week samen in het Brabantse Oploo om te zien welke maatregelen melkveehouder en adviseur Harm Wientjes op zijn melkveebedrijf heeft genomen.

De melkveehouderij in Noord-Brabant staat voor de opgave om de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk en een goed toekomstperspectief voor ondernemers, vindt ZLTO.

'Om dat te bereiken, onderzoeken we via verschillende projecten, zoals MELK! en Integraal Aanpakken, de kansen en mogelijkheden van een integrale aanpak voor verduurzaming van de melkveehouderij', licht Ton van Korven van ZLTO toe. 'Dat kan bijvoorbeeld via monovergisting in combinatie met mestverwaarding en goed dier- en voermanagement.'

Veelbelovend systeem

Op het bedrijf van Harm Wientjes in Oploo staat een monovergister waarmee de melkveehouder energie opwekt en de mest verwaardt. Daarmee wordt de ammoniak- en methaanemissie op bedrijfsniveau fors verlaagd. 'Een veelbelovend systeem voor de melkveehouderij', aldus Van Korven.

We willen met keuzevrijheid in maatregelen toewerken naar realisatie van doelvoorschriften

Ton van Korven, belangenbehartiger Klimaat en Energie bij ZLTO

'Dit soort systemen zijn echter nog niet officieel erkend door de provincie. Daarom willen we het verzoek bij de provincie neerleggen om met pilotgroepen aan de slag te gaan. De veehouder werkt daarbij met keuzevrijheid in maatregelen toe naar realisatie van doelvoorschriften. Met behulp van metingen willen we dit aantonen en hiermee ontwikkelperspectief creƫren.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.