Doorzaaien+op+kleigrond+verhoogt+aandeel+Engels+raaigras
Nieuws
© René Luijmes

Doorzaaien op kleigrond verhoogt aandeel Engels raaigras

Veehouders op kleigrond kunnen met doorzaai het aandeel Engels raaigras in de zode met 10 procentpunt verhogen. Dat blijkt uit een studie van Herman de Boer en Henk Schilder van Wageningen University & Research.

Ploegen en vernieuwen van grasland is duur. Het levert verlies van bodemvruchtbaarheid en hogere emissies naar het milieu op. 'Dat leidde tot onze onderzoeksvraag of doorzaai mogelijkheden biedt om grasland langer productief te houden en herinzaai en grondbewerking uit te stellen', zegt De Boer.

De condities waaronder en de methode waarop grasland wordt doorgezaaid, hebben invloed op het succes van de teeltmaatregel. 'De belangrijkste conclusie die wij trekken, is dat je voor succesvol doorzaaien het juiste moment moet kiezen en dan methodisch te werk moet gaan', vervolgt de onderzoeker.

'Houd je je aan de afgegeven richtlijnen, dan is het mogelijk om het aandeel Engels raaigras in de zode met 10 procentpunt te verhogen. Mogelijk kan dat vaker dan eenmalig. In essentie werkt het', stelt De Boer. Die 10 procentpunt houdt in dat wanneer er eerst 40 procent Engels raaigras stond, er na doorzaai 50 procent, 10 procent meer, staat.

Vochtgehalte

De belangrijkste voorwaarde voor succes is dat het vochtgehalte bij doorzaai voldoende is. Verder moet het zaad goed worden bedekt en is narollen met een cambridgerol noodzakelijk als de zaaisneden deels open blijven staan.

De onderzoekers zien de maand september als het meest gunstige moment voor de doorzaai. Wel moeten de bodemcondities goed zijn en moet er neerslag volgen. Ze raden vooraf kort afmaaien van het perceel aan. Voorafgaand eggen bij drogend weer geeft extra ruimte voor de kiemplanten en draagt daarmee bij aan het succes.

Ruw beemdgras

Op de kleigrond waar De Boer en Schilder de doorzaaiproef deden, was ruw beemdgras de dominante te vervangen soort. Uit de proef blijkt dat deze grassoort bij maaien een goede productie en voederwaarde geeft op kleigrond. Op zandgrond kan de productie door meer ruw beemdgras flink teruglopen door een mindere beworteling.

De Boer en Schilder deden hun onderzoek in de periode van 2016 tot 2020 binnen de publiek-private samenwerking 'Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw'. Ze doen verslag van het onderzoek in het rapport 'Doorzaaien met Engels raaigras ter vervanging van ruw beemdgras in grasland op kleigrond'.

De onderzoekers werken nu aan vervolg dat zich richt op de mogelijkheden van doorzaai op zand, waar vaak straatgras de kwaliteit van de zode verlaagt.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.