Proef+met+drone+om+ganzen+te+verjagen+heeft+effect
Nieuws
© Herman Krebbers

Proef met drone om ganzen te verjagen heeft effect

Een proef in Utrecht om ganzen te verjagen met een drone werkt, maar er zijn verbeterpunten. De tijd tussen de melding en de start van de vlucht is een belangrijk verbeterpunt. Ook de afstemming tussen dronevliegers en boeren die zelf al ganzen verjagen kan beter. Dat stellen CLM Onderzoek en Advies en Drowgoo.

De instanties pasten vorige zomer op 1.000 hectare grasland in Utrecht de door Drowgoo ontwikkelde methode om ganzen te verjagen toe. Tweeënhalve maand verjaagden zij ganzen met een drone. Er waren minder ganzen, ze bleven langer weg en er was minder gewasschade dan het jaar daarvoor.

Ondanks de huidige inspanningen om ganzenschade te beperken neemt de schade nog altijd toe. Daarom is provincie Utrecht op zoek naar nieuwe, niet-dodelijke methoden om ganzen gebiedsgericht effectiever te verjagen. Na goede ervaringen met drones op kleine schaal in Noord-Holland wilde provincie Utrecht het systeem op grotere schaal uitproberen. Het systeem maakt gebruik van sensoren die in de weilanden worden geplaatst om signalen op te vangen.

Melding

Een algoritme filtert het ganzengeluid eruit en geeft een melding. Op basis van dat ganzengeluid is er gedurende de proefperiode gericht actie ondernomen. Zodra een bepaalde sensor veel geluid en dus ganzen detecteerde, werden deze ganzen door de piloten opgezocht en de polder uit gejaagd met de drone.

Om een beter beeld van het effect te krijgen, is naast de polder waar ganzen met de drone zijn verjaagd, een referentiepolder aangewezen waar de drone niet vloog. Beide polders zijn met elkaar vergeleken op de aanwezigheid van ganzen. Nadeel is dat er bij het verjagen van ganzen sprake is van een verplaatsing en dat ze zich elders tegoed doen aan gras.

Draagvlak

Belangrijk onderdeel van het project was het draagvlak onder de grondgebruikers. Vliegen met de drone zonder steun van de grondgebruikers was immers niet mogelijk. De meesten waren ervan overtuigd dat verjagen met ondersteunend afschot de enige goede verjaagmethode is. Desondanks steunden ze het initiatief van provincie Utrecht en kon de proef doorgang vinden. Een gebiedsbijeenkomst en veel keukentafelgesprekken gingen hieraan vooraf.

Het is nog onbekend of provincie Utrecht een vervolg geeft aan de praktijkproef.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.