Druppelirrigatie+zorgt+voor+10+ton+meer+fritesaardappelen
Nieuws
© Job Hiddink

Druppelirrigatie zorgt voor 10 ton meer fritesaardappelen

Door fritesaardappelen water te geven met druppelirrigatie is afgelopen jaar een 10 ton hogere hectareopbrengst behaald in een proef op proefboerderij Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat. Verder viel op dat de fertigatieobjecten geen hogere opbrengst gaven.

Bedrijfsleider Eelco Boot van Rusthoeve gaf onlangs een toelichting op het onderzoek. Doel van de proef was om het effect van de beschikbaarheid van zoetwater op eventuele stikstofverliezen te meten.

'We hebben gekozen voor het fritesras Innovator, omdat daarvan bekend is dat het veel stikstof nodig heeft en slecht met droogte kan omgaan. Dat maakt het een interessant ras voor deze proef', legt Boot uit. De proefboerderij wil het onderzoek, dat in 2023 voor het eerst werd uitgevoerd, komend jaar uitbreiden naar het ras Agria. 'Puur om te kijken of we de teelt kunnen vervroegen om het risico op een late en mogelijk moeizamere oogst te voorkomen', licht de bedrijfsleider toe.

Verschillende doseringen stikstof

In de proef van het afgelopen groeiseizoen op de Rusthoeve vergeleken onderzoekers verschillende manieren van water geven. In acht objecten zijn druppelirrigatie en fertigatie in verschillende doseringen stikstof met elkaar vergeleken. Wat betreft fertigatie is ervoor gekozen alleen urean in te zetten, omdat dit een pure stikstofgift is. Zo kunnen de proeven zuiver met elkaar worden vergeleken.

Daarnaast lag er een object met een 'gewone' korrelgift van 280 kilo per hectare zuivere stikstof en een kleinere gift van 196 kilo stikstof per hectare. Over het hele groeiseizoen is in totaal 70 millimeter water gedruppeld of gefertigeerd in achttien beurten. Gemiddeld waren dat twee beurten per week.

Verschillen in bladgroei

'We zagen in het begin van de teelt grote verschillen in bladgroei', stelt Boot vast. 'In mei en juni viel hier op Noord-Beveland nauwelijks regen. Als je dan gaat beregenen, worden de verschillen al snel zichtbaar.' Volgens de bedrijfsleider bewijst het object waarin geen stikstof is gegeven dat zonder dit element een gewas niet aan zijn tonnages komt. Dit object blijft dan ook ver achter in opbrengst, met 27 ton per hectare.

'Maar als je 70 millimeter gaat druppelen, zie je ineens een sprong van 40 ton per hectare onberegend naar ruim 50 ton per hectare. Een groot verschil', vindt Boot. 'Overigens dachten we tijdens het groeiseizoen dat het verschil nog groter zou zijn.' Daarnaast was het opvallend dat de fertigatieobjecten nauwelijks een hogere opbrengst gaven ondanks de gulle stand van het loof.

Tijdens het groeiseizoen nam Eurofins Agro bodemmonsters om te kijken wat er gebeurde in de grond. Daaruit blijkt onder meer dat het object waar 100 procent stikstof – 280 kilo per hectare – is gegeven zonder te beregenen, de meeste uitspoeling gaf. 'Zonder water wordt stikstof dus niet goed benut, blijft het achter op het land en spoelt het daarna uit', concludeert Boot.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.