Sensor+kan+betrouwbaar+lage+methaanemissie+in+melkveestal+meten
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Sensor kan betrouwbaar lage methaanemissie in melkveestal meten

Onderzoekers van Wageningen Livestock Research hebben een sensor getest die lage methaanconcentraties in een melkveestal kan meten. Ze concluderen dat deze betrouwbaar is. Daarmee is het de eerste betaalbare sensor die geschikt is voor dit doel.

De meeste sensoren die methaanconcentraties meten, zijn gemaakt voor hoge concentraties die explosies kunnen veroorzaken. Maar de methaanconcentraties in melkveestallen liggen duizend tot tienduizend keer lager dan deze laagste explosiegrens. Daarom begon het onderzoek van Wageningen Livestock Research met eisen opstellen waaraan een methaansensor moet voldoen, als deze wordt ingezet in melkveestallen. Het meetbereik, de betrouwbaarheid en de prijs waren de belangrijkste.

Daarna zijn verschillende melkveebedrijven benaderd met de vraag of zij een methaansensor beschikbaar hebben die aan deze eisen kan voldoen of bereid waren deze te ontwikkelen. De methaansensoren van ABB en Axetris voldeden aan de eisen. Deze zijn vervolgens getest in het laboratorium en in de praktijk.

Laboratorium en buitenlucht

De geselecteerde methaansensoren zijn uitvoerig op de proef gesteld in het laboratorium. Vervolgens zijn ze in de buitenlucht getest en vergeleken met referentiemetingen. Ook hierin bleken zowel de ABB als de Axetris goed te presteren.

Vanwege de lagere prijs en robuustheid voor metingen onder praktijkomstandigheden is er uiteindelijk voor gekozen om voor de sensor van Axetris een validatietraject te doorlopen volgens het ontwikkel- en validatieprotocol. In deze test zijn vier Axetris-sensoren gedurende een jaar in vier verschillende melkveestallen geplaatst. In die tijd is er acht keer per bedrijf een referentiemeting verricht waarmee de sensorwaarden zijn vergeleken. Hieruit bleek dat de Axetris LGD Compact-A inderdaad geschikt is om methaanconcentraties in melkveestallen tussen 0 en 100 delen per miljoen betrouwbaar te meten.

Er staan ook nog vragen open. Zo is het belangrijk om naast de methaanconcentratie in de stal de concentratie van de lucht te meten die de stal binnenkomt van buitenaf. Of de Axetris LGD Compact-A daarvoor geschikt is, is nog onduidelijk. Voor continue emissiemetingen in natuurlijk geventileerde stallen is ook een betrouwbare sensor voor CO2 in de stal en buitenlucht nodig. Hiervan is het aanbod veel groter. De verwachting is dat er ook daarvoor betrouwbare sensoren beschikbaar zijn.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.