%27Op+naar+Precisielandbouw+2%2E0%27+van+start
Nieuws
© nieuwe oogst

'Op naar Precisielandbouw 2.0' van start

Onderzoeksprogramma 'Op naar Precisielandbouw 2.0' gaat morgen van start. Doel daarvan is om de implementatie van technieken te versnellen en de voordelen ervan voor telers, ketens en maatschappij te oogsten.

Recente technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om een volgende stap te zetten.

Het gaat om integratie van sensoren, data, modellen, ICT en mechanisatie in effectieve en duurzame toepassingen.

Plaatsbepaling

Op veel Nederlandse landbouwbedrijven is precisielandbouw 1.0 (plaatsbepaling en rechtrij-systemen) al realiteit.

Als telers dit op slimme wijze combineren met actuele en plaatsspecifieke sensordata, dan wordt precisielandbouw mogelijk in de praktijk

Knelpunten

Er zijn vier belangrijke redenen waarom precisielandbouw 2.0 nu nog weinig wordt toegepast: weinig bruikbare sensorbeelden, slechte vertaling naar teeltmaatregelen, slechte standaardisatie en onbekendheid met de voordelen.

In het onderzoekprogramma wordt in twaalf projecten gewerkt aan het oplossen van deze knelpunten.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.