Steun+voor+precisieproject+van+Drentse+akkerbouwers
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Steun voor precisieproject van Drentse akkerbouwers

Het project MAXSUS voor de bevordering van de precisielandbouw in de bedrijfsvoering van drie Drentse akkerbouwers krijgt steun in de vorm van POP3-gelden en kan van start gaan.

Deze week werd bekend dat het precisieproject van de akkerbouwers Ger Evenhuis, Alko Tolner en Jan Reinier de Jong in aanmerking komt voor subsidie via POP3 'Samenwerking voor innovaties Drenthe 2016'. De Drentse ondernemers hebben gezamenlijk de aanvraag voor de bijdrage 9 maanden geleden ingediend.

Het project MAXSUS heeft een looptijd van vier jaar met als doel de voorspelbaarheid van de oogst te vergroten en het plaatsspecifiek stimuleren van de gewasgroei. Het streven is een homogenere en hogere opbrengst op perceelsniveau. MAXSUS staat voor maximum sustainable ofwel maximaal duurzaam.

Jan Reinier de Jong vertelt dat hij en zijn compagnons blij zijn met de ondersteuning vanuit het Europese Landbouwfonds en ook blij dat ze eindelijk met hun project kunnen starten. 'We gaan de komende jaren veel kosten maken voor onderzoek, bodemscans, dataverwerking en dergelijk en met deze subsidie kunnen we ons project groter aanpakken.'

Realtime sturen

De drie akkerbouwers maken gebruik van dezelfde type gewassensoren op hun spuitmachines en zien daarmee mogelijkheden om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Binnen het project willen zij een nieuwe koppeling ontwikkelen om op basis van gemeten data te kunnen sturen op bodemparameters. Uiteindelijk willen de agrariƫrs de teelt realtime kunnen sturen met de juiste middelen in de juiste hoeveelheden op het juist moment en dat met minimale belasting van het milieu.

'We willen een volgende stap maken in de teelt van onze gewassen', legt De Jong uit. 'Of het helemaal lukt om een opbrengstvoorspellend model te maken is afwachten, wel hopen we de negatieve invloed van slechte plekken op onze percelen geleidelijk te beperken.'

Het project wordt ondersteund door Nicole Bartels van NB Advies. Zij neemt het projectmanagement en de inhoudelijke begeleiding voor haar rekening. Bartels staat bekend als de 'Databoerin' en gespecialiseerd in Smart Farming.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.