Hans Reinders: 'Kalf dat buiten loopt is gezonder'

Melkveehouder Hans Reinders en zijn dochter Anouk uit het Gelderse Angerlo zijn de winnaars van de Dutch Dairy Challenge 2023. Met hun concept KalverENWeij huisvesten ze de kalveren in groepshuisvesting, buiten in een soort paardenbak. Dit geeft goede resultaten; de kalveren zijn gezonder, groeien beter en leveren meer op.

De kalveren hebben het duidelijk naar hun zin, buiten in de bak met zand. Ze rennen heen en weer, maken sprongen en zoeken contact. 'Het is een mooi gezicht hè?', zegt Hans Reinders. Hij heeft samen met zijn vrouw en een aantal vennoten een melkveebedrijf in Angerlo, net onder Doesburg.

'Deze manier van werken geeft niet alleen meer arbeidsgemak, het geeft ook meer arbeidsvreugde. Je blijft ernaar kijken. Vooral in de middag zijn de kalveren altijd lekker bezig en aan het spelen', constateert de melkveehouder.

Onderzoek naar twinbox

Sinds februari huisvest de familie Reinders de kalveren in een groep, in een soort paardenbak met zand. 'Het idee is eigenlijk voortgekomen uit onderzoek dat een stagiair bij ons op het bedrijf heeft gedaan naar de twinbox. Dat gaf zulke goede resultaten dat het mij aan het denken heeft gezet. Blijkbaar doet het een kalf goed als het sociaal gedrag kan vertonen. Dat heeft positieve effecten op groei, gezondheid en welzijn', zegt Reinders.

Blijkbaar doet het een kalf goed als het sociaal gedrag kan vertonen

Hans Reinders, kalverhouder in Angerlo

Dat de kalveren buiten kunnen lopen heeft nog meer voordelen, merkt de melkveehouder. 'Daglicht en continu frisse lucht zijn belangrijk voor de gezondheid. Longgezondheid is een aandachtspunt bij kalveren. Het klimaat is buiten anders dan binnen. Wij zien goede resultaten in de eerste maanden. Ik had al wel het idee dat het positief zou uitpakken, maar het verschil heeft mij echt verbaasd. Het is ver boven verwachting hoe gezond de kalveren zijn.'

Hoge dagopname

In de eerste drie tot dertig dagen is de dagopname 11 tot 12 liter melk per dag. In de kalvercrèche, zoals de familie het huisvestingssysteem ook wel noemt, krijgen de kalveren de hele dag door verse melk aangeboden. Reinders: 'We realiseren een hoge groei per dag. Het kan niet anders dan dat deze positieve resultaten leiden tot een lager antibioticagebruik.'

Toen de melkveehouders bezig waren met het verder uitwerken van de kalvercrèche, hoorden ze van de Dutch Dairy Challeng. 'Er stond bij dat een idee in honderd dagen verder kon worden geholpen tot een echt concept. Dat zagen wij als een kans.' Reinders en zijn dochter Anouk schreven zich in met het idee KalverEnWeij. Samen met coach Margreet van der Holt en studenten werd het verder uitgewerkt.


'Het is nu veel meer een totaalconcept geworden', ziet Reinders 'Het is ook een inrichtingsconcept van het erf, met erfbeplanting en al. Het uitgangspunt blijft dat het makkelijk realiseerbaar is, low budget. Maar naar behoefte en grootte van het budget kan het verder worden uitgebreid.'

Eerste reacties

Anouk Reinders houdt zich al een beetje met de marketing bezig. Ze heeft de website kalverenweij.nl laten ontwikkelen, waar ook het filmpje van de Dutch Dairy Challenge op staat. 'We hebben al de eerste reactie gehad.'

Reinders' dochter studeert aan Aeres Hogeschool Dronten, zit in het eerste jaar van de opleiding Agrarisch Ondernemerschap Dier- en Veehouderij en loopt stage bij een melkveebedrijf in het naburige Drempt. 'We hebben al best wat reacties gehad van collega-melkveehouders die ook interesse hebben', zegt ze. 'De eigenaar van het bedrijf waar ik stage loop, is ook al komen kijken', vertelt ze.

Pioniers

Mogelijk gaat de student andere bedrijven adviseren die ook aan de slag willen met KalverENWeij. De familie ziet zichzelf als pioniers. 'We proberen het concept ook te verbeteren. Je loopt tegen dingen aan en daar probeer je een antwoord op te vinden', zegt Anouk Reinders.

Hans Reinders: 'Deze manier van werken geeft niet alleen meer arbeidsgemak, maar ook meer arbeidsvreugde.'
Hans Reinders: 'Deze manier van werken geeft niet alleen meer arbeidsgemak, maar ook meer arbeidsvreugde.' © Johan Wissink

De melkveehouders gaan zelf al enkele zaken aanpassen. 'We zijn in gesprek met een leverancier van zand. We gaan het doorontwikkelen met drainage en twee soorten zand. De toplaag moet voldoende stevig zijn en comfort geven voor de kalveren. De onderste laag moet goed doorlatend zijn. Via drainage worden urine en regenwater afgevoerd', legt Hans Reinders uit.

'Daarnaast gaan we een schuilplek ontwikkelen waar de dieren naartoe kunnen als er veel wind is of neerslag', vervolgt de veehouder. 'We willen het mooi aankleden met een natuurlijke afscheiding.'

De grootste uitdaging van het concept vindt Reinders de bescherming tegen weersinvloeden. 'Natuurlijk regent het geregeld en blijft er weleens water staan. Wij hebben nu een soort terp, een verhoging, waar het altijd droog is. Daar kunnen de kalveren altijd op gaan staan of liggen. We hebben in februari al ervaring kunnen opdoen met koudere omstandigheden.'

Speciaal kalverdekje

Anouk Reinders zegt dat de kalveren een dekje om hebben. 'Maar we laten nog een speciaal kalverdekje ontwikkelen. De huidige exemplaren zijn eigenlijk bedoeld voor pony's. De dekjes moeten iets beter aansluiten op de kalveren. Nu het warmer is, hoeven ze deze niet om.'

Volgens Hans en Anouk Reinders is het concept makkelijk toe te passen op elk melkveebedrijf. 'Je kunt het eenvoudig houden of verder uitbreiden. Een kleiner melkveebedrijf heeft een kleinere bak nodig. Op ons bedrijf met vierhonderd koeien is het ook prima toepasbaar. Op ieder erf is eigenlijk wel plek om dit te realiseren', vindt Hans Reinders. 'We gaan ervan uit dat er 10 tot 15 vierkante meter per kalf nodig is aan ruimte.'

Bij de familie Reinders worden de kalveren de eerste drie dagen in een eenlingbox geplaatst. Dat is nodig voor een goede biestvoorziening. Daarna gaan ze de groepshuisvesting in. Het melkveebedrijf houdt de kalveren nu al minimaal 28 dagen aan, wat dit jaar ook verplicht is geworden in Duitsland.

De kalveren groeien met 1,5 tot 2 kilo per dag.
De kalveren groeien met 1,5 tot 2 kilo per dag. © Johan Wissink

Reinders: 'Je kunt wel aanvoelen dat dit ook in Nederland verplicht gaat worden. Er is ook bij ons veel discussie over dierenwelzijn, het langer aanhouden van kalveren op het melkveebedrijf en het kalf bij de koe houden. Ik vind het belangrijk hier proactief over na te denken en in beweging te komen, zodat we als sector zelf de antwoorden hebben op dit soort discussies.'

Juryoordeel

De jury van de Dutch Dairy Challenge noemde het idee voor een kalverweide niet nieuw, maar de manier waarop het is vormgegeven door de ondernemers is wel 'helemaal nieuw en innovatief'.

Volgens de jury is het idee uitgewerkt vanuit integraliteit. Dierenwelzijn en diergezondheid zijn belangrijke aspecten, 'maar er is ook gedacht aan bijvoorbeeld biodiversiteit en hoe je dit kunt inpassen op het bedrijf'. Ook de relatieve eenvoudigheid van het concept sprak de jury aan. 'Je kunt in dit concept veel doen voor 10.000 euro', luidde de conclusie.

Verdienmodel

Volgens Reinders verdienen de aanpassingen in de huisvesting en bedrijfsvoering zich bovendien royaal terug. 'Voor ons zijn de kalveren ook een belangrijk onderdeel van het verdienmodel. De dieren die uit de kalvercrèche komen leveren aanmerkelijk meer op.'

De Belgisch blauwe kalveren brengen nu tot wel 500 euro op, geeft Reinders aan. 'Hiervoor was dat meestal tot ruim 400 euro. De meeropbrengst ligt 15 tot 20 procent hoger. De handelaar betaalt echt meer voor onze kalveren omdat ze gezond en stevig zijn. Ze zien er gewoon goed uit en dat is wat waard.'

Beetje wennen

De kalveren van verschillende leeftijd lopen door elkaar heen. 'De eerste dag is het nog een beetje wennen voor een kalf als het de groep in gaat', stelt Anouk Reinders. 'Wij letten dan goed op of het kalf voldoende drinkt en brengen het dan ook bij de melk. Na een dag heeft het kalf het al helemaal door en vanaf dag twee gaat het goed.'

Hans Reinders: 'Voor onszelf zijn gezonde kalveren belangrijk voor een goede start als melkkoe. Maar voor de kalverhouders is dit ook goed nieuws. De samenwerking tussen melkvee- en kalverhouder is heel belangrijk. Voor de melkveehouderij is een professionele kalverhouderij die met gezonde dieren kan werken onmisbaar. Beide sectoren hebben elkaar nodig.'

Bedrijfsgegevens
Hans en Anouk Reinders hebben een melkveebedrijf in het Gelderse Angerlo. Het bedrijf is 150 hectare grond, waarvan 130 hectare grasland en 20 hectare mais. Op het bedrijf zijn vierhonderd Holstein-melkkoeien met bijbehorend jongvee, met een gemiddelde productie van 10.000 kilo melk met 4,4 procent vent en 3,6 procent eiwit. Er wordt voor de helft weidegang toegepast met de oudmelkte koeien.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.