Verkoop+melkrobots+in+Nederland+en+Vlaanderen+stijgt
Nieuws
© GEA

Verkoop melkrobots in Nederland en Vlaanderen stijgt

De verkoop van melkrobots in Nederland en Vlaanderen is dit jaar gestegen. Vooral in Vlaanderen nam het aantal automatische melksystemen sterk toe.

Uit cijfers van stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM) blijkt dat in 2020 4.513 Nederlandse bedrijven met melkrobots werkten. In 2021 nam dit aantal toe naar 4.679. Dit jaar was een verdere stijging te zien met 134 naar 4.813 bedrijven.

Het aantal bedrijven met visgraatmelkstallen nam in 2022 af van 4.774 naar 4.421, waardoor de melkrobot dit jaar voor het eerst op de meeste van de in totaal 15.246 bedrijven wordt ingezet. In 2021 waren er nog 15.656 bedrijven bekend bij stichting KOM.

Hoge melkprijs

In Vlaanderen in de verkoop van melkrobots veel sterker gestegen. Door de hoge melkprijs hebben ondernemers ruimte om te investeren. Ook willen ze meer dure melk uit de veestapel halen. Dat kan doordat koeien met de robot vaker worden gemolken.

Hans Heylen, de verantwoordelijke bij melktechnologieproducent GEA voor de regio Vlaanderen, spreekt van een toename van 50 procent in de verkopen van melkrobotsystemen ten opzichte van 2021, meldt hij aan vilt.be. De melkrobot zorgt voor een stijging van de melkproductie en een verbetering van het arbeidsgemak.

Stikstofakkoord

'Het jaar 2021 was een crisisjaar. De melkprijzen waren niet zo goed en het stikstofakkoord bracht veel onzekerheid met zich mee waardoor melkveehouders investeringen voor zich uit schoven' licht Heylen toe.

'Er is een race gaande om meer melk uit de bestaande veestapel te halen', constateert Heylen. Dat zou volgens hem leiden tot een verhoogde interesse in melkrobots. Doordat de koe vaker dan de standaard twee keer daags in de melkstal wordt gemolken, neemt de melkproductie met 10 tot 15 procent toe.

Data verzamelen

'Daarnaast verzamelt een robot veel meer gegevens dan een standaard melkinstallatie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om het management aan te passen en meer melk uit de koe te krijgen of bijvoorbeeld andere gehaltes', licht Heylen toe.

Voor Fedagrim, de Belgische overkoepelende federatie voor toeleveranciers in de landbouw die jaarlijks met sectorcijfers over de verkoop komt, is het nog te vroeg om jaarcijfers te overleggen.

Vijftigplussers

Heylen ziet ook veel bestellingen bij vijftigplussers die geen opvolger hebben of nog in afwachting zijn. 'Rond de vijftig jaar is een kritieke leeftijd om nog een investering te doen. Melkveehouders in die leeftijdscategorie kiezen ook voor de robot omdat het arbeidsgemak met zich meebrengt en flexibiliteit', constateert hij.

CEO Lieven Delbaere van Lelycenter Vlaanderen spreekt van een 'goed jaar, maar niet super'. De verkoop van robots bij Lely in Vlaanderen is met 25 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Ook hij stelt dat het hogere melkgeld invloed heeft op het aankoopgedrag van melkveehouders. 'Maar het jaar had nog veel beter kunnen zijn als er geen vergunningsstop zou zijn geweest', zegt hij.

De vergunningsstop en onzekerheid die met het stikstofakkoord gepaard gaan, resulteren in een sterke daling van de nieuwbouw van stallen. 'Dit jaar waren er nog enige projecten die eerder hun vergunningen verkregen, maar volgend jaar verwachten wij geen nieuwbouwprojecten', zegt Hans Verstreken van Fedagrim. De verkochte melkrobots betreffen veelal verbouwingen van bestaande stallen en kunnen dus in de bestaande vergunning worden ingepast.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.