Camera+meet+realtime+verschillen+in+vetkwaliteit+varkens
Nieuws
© Twan Wiermans

Camera meet realtime verschillen in vetkwaliteit varkens

De vetkwaliteit van een varkenskarkas is realtime te meten met een camera aan de slachtlijn en een algoritme dat de beelden vertaalt. Het is onderdeel van het project 'Slimme varkensketen'. Daarin werken Fransen Gerrits, Topigs Norsvin en Vion Food Group samen met ondersteuning van Connecting Agri & Food in het project 'sturen op kwaliteit'.

Door het realtime meten van de vetkwaliteit is te bepalen voor welke afzetmarkt het vlees het geschiktst is. Daardoor zijn vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Ook biedt het realtime meten van het karkas mogelijkheden voor varkenshouders om beter te sturen op de vetkwaliteit van de varkens en de afzetmarkt waarvoor zij produceren.

Bij de vetkwaliteit van het varken spelen drie factoren een grote rol: spekdikte, kleur en vooral hardheid. Te zacht vet veroorzaakt problemen met de kwaliteit van verder verwerkte producten zoals droge ham en bacon. Voor bacon voor de Engelse markt worden de middels van het varken gebruikt. Deze moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om A slice-kwaliteit te krijgen. Door het meten aan de slachtlijn kunnen hiervoor de juiste karkassen worden geselecteerd.

Algoritme

Om de kenmerken spekdikte, kleur en hardheid te kunnen meten is behalve de camera ook een algoritme nodig dat de beelden vertaalt naar de indicatoren voor de vetkwaliteit. Wageningen University & Research berekent deze algoritmes.

De data die bij het meten van de karkassen beschikbaar komen, worden vergeleken met data uit andere ketenschakels en gekoppeld aan fokkerij- en voerdata. 'Zo worden in samenwerking met de verschillende projectpartners de relaties onderzocht om beter te sturen op vetkwaliteit', zegt Ronald Klont, hoofd Research en Development bij Vion Food Group.

Vetkwaliteit optimaliseren

In de toekomst kunnen varkenshouders dan de data over de vetkwaliteit van de geleverde varkens direct inzien via FarmingNet, zodat ze met bijvoorbeeld de voerleverancier of fokkerijorganisatie kunnen zoeken naar optimalisatie van de vetkwaliteit voor de afzetmarkt waarvoor zij produceren.

Op de hardheid van het vet is dan bijvoorbeeld te sturen met de de voersamenstelling en is er invloed van de fokkerij op de vetkwaliteit. Te zacht vet ontstaat onder andere door meer onverzadigde vetzuren in het voer.

Steekproeven

De hardheid van het vet wordt nu nog bepaald door het steekproefsgewijs nemen van spekmonsters uit het karkas die in een laboratorium worden geanalyseerd met behulp van infraroodspectroscopie. Dit is wat betreft snelheid en met de grote aantallen bij Vion geen ideale situatie. Bovendien ontstaat er dan altijd een gat in het karkas.

Klont: 'We zijn daarom benieuwd naar de eerste resultaten van de camera in dit pilotproject. Als we deze inderdaad werkend krijgen zoals we graag willen, biedt dit geweldige andere meetmogelijkheden voor de toekomst. Door het bij elkaar brengen van de kennis van voer, genetica en slachterij werken we aan de verbetering van de kwaliteit, stemmen we vraag en aanbod beter op elkaar af, reduceren we faalkosten en zetten een stap in het verduurzamen van de varkensvleesketen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.