Weerbaarheid+planten+verhogen+door+microbiomen+aan+te+sturen
Nieuws
© Job Hiddink

Weerbaarheid planten verhogen door microbiomen aan te sturen

Microbiomen aansturen kan zorgen voor weerbaardere planten. Bioloog Wietse de Boer van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) legde onlangs op de kennisdag van Artemis uit hoe dit moet.

Je kunt micro-organismen toevoegen aan de bodem of de aanwezige micro-organismen gericht stimuleren, geeft De Boer aan. ‘Micro-organismen zijn geen wondermiddelen, maar je moet ze inpassen binnen andere teeltmaatregelen die problemen beperken.’

Het microbioom is het geheel aan micro-organismen dat zich in een bepaalde omgeving bevindt. De term wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar alle micro-organismen die van nature samenleven met een plant. Voorbeeld van een microbioom is de rhizosfeer, de schimmellaag rond het wortelstelsel. Een microbioom bestaat uit meerdere levensvormen.

De Boer werkte mee aan een literatuurstudie. Hij vertelt over de belangrijkste uitkomsten, onder meer rond het stimuleren van het microbioom. ‘Dat kan door microbiële middelen zoals Serenade aan het microbioom toe te voegen. Dit biofungicide, dat is gebaseerd op een van nature in de bodem voorkomende bacteriestam, gaat dan samenwerken met andere organismen tegen bepaalde pathogenen.’

Top 3 punten uit enquête
NIOO-KNAW hield een enquête over microbiële middelen onder praktijkonderzoekers die waren betrokken bij de literatuurstudie. Aan hen is gevraagd waar zij toekomst zien met microbiële middelen en welke strategieën om micro-organismen te benutten de grootste slagingskans hebben. Respondenten zien toekomst in de combinatie van microbiële inoculanten met hulpstoffen of bodemmanagement. Daarnaast zijn microbioomfuncties goed te sturen via management. Als derde is een betere aansluiting van onderzoek bij de praktijk nodig. Dit punt vindt ook bioloog Wietse de Boer belangrijk en het gaat daar volgens hem nu te vaak mis.


Maar die werking is volgens De Boer niet consistent. ‘Je brengt een micro-organisme in dat niet is aangepast aan lokale omstandigheden. Het toegevoegde middel zal dus altijd moeten concurreren met organismen die al wel zijn aangepast. Dat is een nadeel.’

Mogelijk kan de werking consistenter worden door te kiezen voor een mengsel van micro-organismen. Interactie kan de werking verbeteren, maar ook dan blijft het een gevecht in de bodem en zal niet ieder micro-organisme overleven.

De Boer ziet daarom meer potentie in het stimuleren van de al aanwezige micro-organismen. Als voorbeeld noemt de bioloog het toepassen van resten van insectenkweek. Het blijkt dat door toevoeging van deze resten aan de bodem vooral bacilli-bacteriën reageren. ‘Dat is handig, want dat zijn sporenvormende bacteriën waarvan bekend is dat veel daarvan een werking hebben op pathogenen.’

Combineren met Serenade

Overigens blijkt volgens De Boer dat de ziekteonderdrukking nog beter is als je het combineert met de toediening van Serenade. Er is ook geëxperimenteerd met groenbemesters. ‘Uit een proef op grond die was besmet met rhizoctonia blijkt dat groenbemestermateriaal dat we in de herfst hebben ondergewerkt een beter resultaat heeft op de ziekteonderdrukking dan materiaal dat is ondergewerkt in de winter.’

Opvallend is dat na onderwerking van bladrammenas in de winter de koolstof/stikstof (C/N)-verhouding meer dan twee keer zo hoog is, vergeleken met onderwerking in de herfst, stelt De Boer. ‘De chemische samenstelling is sterk veranderd.’ Hoe lager de C/N-ratio, hoe meer stikstof er bij afbraak vrijkomt. Bij voederwikke heeft het onderwerktijdstip minder invloed op die ratio.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.