%27Waarom+investeert+boer+weinig+in+precisielandbouw%3F%27
Nieuws
© Agrovision

'Waarom investeert boer weinig in precisielandbouw?'

Student Matthijs Hierink loopt stage bij het lectoraat precisielandbouw aan Aeres Hogeschool in Dronten. Met een enquête probeert hij te achterhalen waarom boeren en tuinders bij de aanschaf van precisielandbouwtechnieken een afwachtende houding aannemen.

Wat is het doel van de enquête?
'Deze enquête heeft als doel om de adoptie van precisietechnieken van de afgelopen jaren op het boeren beter in kaart te brengen. Welke technieken en systemen zijn het meest aangeschaft en waarom? Het tweede deel is bedoeld om te achterhalen in welke technieken boeren en tuinders verder willen investeren of juist niet en waarom.'

Wat doet u met de uitkomsten?
'Ik probeer verbanden te leggen. Welke technieken zijn wel aangeschaft en welke niet? Welke technieken lopen goed en welke minder goed? Wanneer zijn de technieken aangeschaft, waar bevinden die bedrijven zich, wat voor soort be-drijven zijn het en wat is de leeftijd van de ondernemer? Zo hoop ik inzicht te krijgen in de knelpunten. Ik wil deze doorgeven aan instanties, overheden, het onderwijs en de industrie/ toeleveranciers.'

Hebt u zelf ervaring met precisielandbouw?
'Ik werk op een melkveebedrijf. Vooral die sector is terughoudend als het gaat om investeren in precisielandbouwtechnieken. Ook in de akkerbouwsector zijn boeren voorzichtig. In het nabije verleden hebben ze veel geïnvesteerd in gps-technieken. Dat is als een speer gegaan.
'Precisielandbouw is een tool om onder andere te besparen op gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Dat is goed voor het milieu. De terughoudendheid heeft waarschijnlijk te maken met de kosten en de economische voordelen. De vraag is wat de terugverdientijd is. Dat geldt ook voor sommige voorlopers die al aan de slag zijn gegaan met robottoepassingen.'

Gaat het om een online-enquête?
'Ja. Er hebben al zo'n honderd boeren en tuinders gereageerd. Voor duidelijke en harde conclusies hebben we minimaal tweehonderd deelnemers nodig. De enquête staat daarom open tot de zomer van 2020. De respondenten blijven volledig anoniem. Alle respondenten ontvangen naar eigen keuze een terugkoppeling van de resultaten.'

Hoeveel tijd kost het invullen?
'Het invullen van de enquête duurt maximaal tien minuten. De enquête is in opdracht van het lectoraat precisielandbouw van Aeres Hogeschool in Dronten en krijgt ondersteuning van Nieuwe Oogst. Op de website van Nieuwe Oogst staat de link naar de enquête.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.