Precisielandbouw+toegevoegd+aan+ecoregeling+Gemeenschappelijk+Landbouwbeleid
Nieuws
© Job Hiddink

Precisielandbouw toegevoegd aan ecoregeling Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Boeren kunnen in 2024 ook punten krijgen voor precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie. Om dat mogelijk te maken, worden deze drie activiteiten toegevoegd aan de ecoregeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De opname van deze activiteiten in de ecoregeling is het resultaat van het verzoek van LTO Nederland om meer passende activiteiten voor de open teelten toe te voegen. Met de toegevoegde opties worden boeren gestimuleerd precisielandbouw toe te passen. Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen worden zó optimaal mogelijk benut en duurzame productie wordt beloond.

De LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente heeft de afgelopen twee jaar voortdurend gepleit om meer activiteiten aan de ecoregelingen toe te voegen zoals niet-kerende grondbewerking (NKG), precisielandbouw met taakkaarten, gebruik vaste mest/compost en biologische bestrijdingsmethoden. Alleen de laatstgenoemde activiteit was voor het jaar 2023 al toegevoegd.

RVO heeft helaas aangegeven NKG/gereduceerde grondbewerking, ondanks de toezegging van de minister, niet in 2024 aan de ecoregeling toe te kunnen voegen. De aangegeven reden is dat de gestelde voorwaarden onvoldoende controleerbaar zijn en daardoor is deze eco-activiteit niet EU-conform uit te voeren.

Indienen in najaar

De aanvraag voor de ecoregeling kan gelijktijdig met het invullen van de Gecombineerde Opgave. De aanvraag voor 2024 moet dit najaar worden ingediend. De RVO heeft een webpagina met meer informatie over met welke ecoregelingen boeren punten kunnen verzamelen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.