Ook+boomkwekers+en+fruittelers+zien+nut+van+drone
Nieuws
© Dirk Hol

Ook boomkwekers en fruittelers zien nut van drone

Betere kwaliteit, minder middelengebruik en een efficiëntere bedrijfsvoering. Het zijn de beloftes van de inzet van drones en het gebruikmaken van de verzamelde informatie. 'De ontwikkelingen gaan hard', zegt ZLTO-medewerker John Bal.

Waar eerder een handjevol innovatieve ondernemers dronetechnologie inzette, is nu een groeiende groep land- en tuinbouwers overtuigd van de mogelijkheden. 'Met name onder fruittelers en boomkwekers groeit de belangstelling', zegt Bal, betrokken bij diverse projecten in de precisielandbouw. 'Voor intensieve teelten zijn de kosten voor het vliegen van een drone te overzien.'

Met behulp van drones kunnen boomgaarden in 3D worden vastgelegd en kan met taakkaarten gewasbescherming gerichter en zuiniger worden ingezet. 'Met name de informatie over de groei helpt ondernemers bij de keuzes om wortels te snoeien of extra te bemesten.'

Boomtelers kunnen over de gemaakte beelden rasters leggen, zodat de exacte doorsnede van bomen en struiken af te lezen is. De medewerker hoeft niet meer het veld in. 'De volgende stap is dat er heel gericht geoogst kan worden en al op voorhand bepaalde afmetingen verkocht kunnen worden.'

Mogelijkheden onderzocht

ZLTO werkt in het project Innovation Cluster Accelerating Remote Sensing samen met de gemeente Woensdrecht en partners uit binnen- en buitenland. De mogelijkheden van drones en data voor onder meer natuurbeheer en landbouw worden verder onderzocht.

'We brengen de vragen uit de praktijk in voor onderzoek. Daarnaast besteden we veel tijd aan een eenvoudigere wet- en regelgeving voor de professionele toepassing binnen de nieuwe Europese wetgeving', vertelt Bal.

Het verzamelen van data leidt niet direct tot grotere rendementen, maar geeft inzichten voor plaatsspecifieke handelingen en besparingen binnen een perceel. Daarnaast is er bij veel ondernemers en adviseurs een kennisachterstand en zijn technieken als gespecialiseerde dataverwerking en gps-gestuurde machines nog volop in ontwikkeling. 'De inzet van drones zal een hoge vlucht nemen, maar misschien iets minder snel dan verwacht.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.