Opmars+precisielandbouw+in+Belgische+groenteteelt
Nieuws
© Inagro

Opmars precisielandbouw in Belgische groenteteelt

Langzaam maar zeker doen precisielandbouwtechnieken hun intrede in de Vlaamse groenteteelt. Naast gps-sturing zijn ook bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken aan een opmars bezig.

Het kennisplatform GroentenPrecieS is met het VLAIO-project WikiLeeks bezig met precisielandbouw in de teelt van prei. Het is een initiatief van verschillende Belgische (onderzoeks)instellingen, waaronder Inagro, ILVO en KU Leuven.

In het VLAIO-project WikiLeeks worden diverse technieken uitgetest op proef- en praktijkpercelen om informatie te verzamelen over de bodemtoestand en de gewasontwikkeling. Uiteindelijk willen de onderzoekers met die informatie taakkaarten opstellen die het mogelijk maken om preipercelen plaatsspecifiek te bemesten.

Kennisplatform

De verzamelde kennis is te vinden op het nieuwe kennisplatform groentenprecies. De website belicht vier verschillende domeinen: gps-sturing, bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken. Via GroentenPrecieS hebben telers ook de mogelijkheid om in dialoog te gaan met onderzoekers en informatie en advies in te winnen rond de mogelijkheden van precisielandbouw.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.